Patiënt in wachtruimte

Vertrek voorzitter RvT en start wervingstraject

Datum: 14 april 2015 |  kwaliteit

In overleg met de Raad van Toezicht heeft prof. dr. ir. Michiel (A.M.) Boersma te kennen gegeven zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van STZ-ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum per medio 2015 (circa 1 jaar vóór het eind van zijn reguliere zittingstermijn) te zullen neerleggen.

 

Een belangrijke reden voor zijn vervroegde terugtreden is de werklast verbonden aan zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance van (voormalige) nutsbedrijven bij TIAS School for Business and Society (Universiteit van Tilburg) met ingang van 1 oktober 2014 alsmede de daaraan gerelateerde buitenlandse toezichtactiviteiten.

 

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van VieCuri spreken hierbij bijzondere dank en waardering uit voor de bijdrage die Michiel Boersma vanaf begin 2010 als voorzitter RvT aan de ontwikkeling, continuïteit en resultaten van VieCuri heeft geleverd. Tevens wensen zij hem langs deze weg veel succes en inspiratie in de uitoefening van zijn huidige en toekomstige activiteiten toe.

 

Start werving

Vanwege het vertrek van de heer Boersma is het traject van werving en selectie voor de invulling van zijn opvolging gestart. VieCuri is daarom op zoek naar kandidaten voor de invulling van de functie van voorzitter Raad van Toezicht. Kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen hier meer informatie vinden over de vacature en de profielschets.

Scroll voor meer informatie