Patiënt in wachtruimte

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Datum: 11 juni 2015 |  kwaliteit

In april heeft de heer prof. dr. ir. Michiel (A.M.) Boersma te kennen gegeven dat hij zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van VieCuri per medio 2015 wil neerleggen om zich meer te kunnen richten op zijn functie als bijzonder hoogleraar Corporate Governance van Nutsbedrijven bij TIAS School for Business and Society (Universiteit van Tilburg); een functie die hij vanaf 1 oktober 2014 bekleedt.

 

Het is de Raad van Toezicht een genoegen te kunnen melden dat de heer Ir. B. (Bernard) Dijkhuizen bereid gevonden is per 1 juni 2015 toe te treden tot de Raad van Toezicht van VieCuri. In relatie tot het vertrek van de heer Boersma zal de heer Dijkhuizen met ingang 8 juli 2015 de functie van voorzitter Raad van Toezicht op zich nemen. De heer Dijkhuizen was van 2006 tot 2014 werkzaam als CEO van Ziggo. Na overeenstemming over de overname van Ziggo door Liberty (o.a. eigenaar van UPC) is hij met pensioen gegaan.


Raad van Toezicht en Raad van Bestuur danken de heer Boersma voor de wijze waarop hij zich in de afgelopen vijf jaar voor VieCuri heeft ingezet. Met vertrouwen wordt uitgezien naar eenzelfde deskundige inbreng van en plezierige samenwerking met zijn opvolger, de heer Dijkhuizen.

Scroll voor meer informatie