Patiënt in wachtruimte

Goede beoordeling stomazorg VieCuri

Datum: 31 augustus 2015 |  zorg, kwaliteit

In de Stoma Zorgwijzer van de Stomavereniging heeft VieCuri opnieuw een ‘groen vinkje’ gekregen. Dit houdt in dat VieCuri voldoet aan alle normen voor goede stomazorg.

De normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met patiënten, verpleegkundigen, chirurgen en urologen. Zo wordt bijvoorbeeld vereist dat een patiënt voorafgaand aan een operatie kan oefenen met stomamateriaal en dat er in het ziekenhuis een eigen spreek- en behandelruimte is voor vertrouwelijke gesprekken tussen de stomaverpleegkundige en de stomadrager.

De Stomavereniging heeft de Stoma Zorgwijzer ontwikkeld om de stomazorg per ziekenhuis in kaart te brengen. Deze wijzer biedt stomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen en helpt hen bij het maken van een afgewogen keuze voor een ziekenhuis.

Jaarlijks krijgen ongeveer 150 patiënten in VieCuri een stoma. Voor de operatie wordt door de stomaverpleegkundigen een intakegesprek gehouden en wordt uitgebreid uitleg gegeven. Voor en na de operatie staan de stomaverpleegkundigen de patiënt bij. Zo trainen ze na de operatie de patiënten en hun naasten in het omgaan met een stoma. Ook bereiden zij hen samen voor hoe thuis om te gaan met het stoma.

Na ontslag uit het ziekenhuis komen de patienten op de polikliniek naar de stomaverpleegkundigen om te evalueren hoe het thuis gaat. Bij problemen thuis kan laagdrempelig contact gelegd worden met de stomaverpleegkundige. Betrokkenheid en persoonlijke aandacht kenmerkt dan ook de stomazorg in VieCuri.

Meer informatie over de Stoma Zorgwijzer vindt u op de website van de Stomavereniging: www.stomavereniging.nl


Logo Keurmerk Stomazorg

 Scroll voor meer informatie