Nieuwsberichten
Patiënt in wachtruimte

Nieuws

Zorgverzekeringen

VieCuri heeft voor 2016 een contract met alle zorgverzekeraars

7 december 2015 |    zorg, kwaliteit
VieCuri heeft met de grootste zorgverzekeraars een contract voor 2016 afgesloten. Ook met de kleinere zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt voor 2016.
Lees verder

Arend Vreugdenhil nieuw lid Raad van Bestuur Pameijer

25 november 2015 |    zorg, kwaliteit
Per 15 maart zal Arend Vreugdenhil (50) toetreden tot de Raad van Bestuur van Pameijer te Rotterdam. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.
Lees verder
Foto Arend Vreugdenhil

Zorgprofessionals beantwoorden vragen van patiënten op video

23 november 2015 |    zorg, kwaliteit
VieCuri wil graag haar patiënten goed informeren over hun ziekte of aandoening om zo veel als mogelijk hun onzekerheid en onbekendheid te reduceren. Voor de oncologische zorg zijn er daarom een aantal nieuwe vormen van voorlichting ontwikkeld.
Lees verder

VieCuri scoort ‘bovengemiddeld’ in onderzoek Elsevier

4 november 2015 |    zorg, kwaliteit
Op woensdag 4 november maakte tijdschrift Elsevier de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar ‘De beste ziekenhuizen’ bekend. VieCuri krijgt in het onderzoek een beoordeling van bovengemiddeld.
Lees verder

VieCuri blij met keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

7 september 2015 |    zorg, kwaliteit
Vandaag, maandag 7 september kreeg VieCuri voor de tweede maal het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis toegekend.
Lees verder

Goede beoordeling stomazorg VieCuri

31 augustus 2015 |    zorg, kwaliteit
In de Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging heeft VieCuri opnieuw een ‘groen vinkje’ gekregen omdat VieCuri voldoet aan alle normen voor goede stomazorg.
Lees verder

VieCuri krijgt opnieuw het keurmerk voor vaatzorg

28 augustus 2015 |    zorg, kwaliteit
Patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep heeft de vaatzorg van VieCuri beloond met een keurmerk. Dit ‘Vaatkeurmerk’ reiken zij  enkel uit aan de ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de patiëntenvereniging.
Lees verder

VieCuri over op één gezamenlijk patiëntendossier

3 juli 2015 |    zorg, kwaliteit
Vandaag, vrijdag 3 juli gaan de laatste specialismen in VieCuri over op het nieuwe zorginformatie- en registratiesysteem. Dit betekent dat we vanaf dat moment één geïntegreerd patiëntendossier gebruiken.
Lees verder

NZa doet onderzoek bij VieCuri

24 juni 2015 |    zorg, kwaliteit
Vanochtend is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestart met een onaangekondigd onderzoek bij VieCuri. Het onderzoek heeft betrekking op declaraties van medicijnen in 2012.
Lees verder

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

11 juni 2015 |    kwaliteit
In april heeft de heer prof. dr. ir. Michiel (A.M.) Boersma te kennen gegeven dat hij zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van VieCuri per medio 2015 wil neerleggen om zich meer te kunnen richten op zijn functie als bijzonder hoogleraar Corporate Governance van Nutsbedrijven bij TIAS School for Business and Society (Universiteit van Tilburg); een functie die hij vanaf 1 oktober 2014 bekleedt.
Lees verder

Vertrek voorzitter RvT en start wervingstraject

14 april 2015 |    kwaliteit
In overleg met de Raad van Toezicht heeft prof. dr. ir. Michiel (A.M.) Boersma te kennen gegeven zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van STZ-ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum per medio 2015 (circa 1 jaar vóór het eind van zijn reguliere zittingstermijn) te zullen neerleggen.
Lees verder

Prof. dr. Van den Bergh benoemd tot bijzonder hoogleraar UM

1 april 2015 |    kwaliteit, zorg
Prof. dr. Joop van den Bergh, internist-endocinoloog in VieCuri, is met ingang van 1 april 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Botkwaliteit en Metabole Botaandoeningen' aan de Faculty Health Medicine & Life Sciences van Universiteit Maastricht.
Lees verder
Scroll voor meer informatie