Wetenschappelijk onderzoek
Specialisten op de polikliniek

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie treedt op als een adviesorgaan van het ziekenhuis en heeft als doel het stimuleren en bevorderen van kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek in Viecuri en het benoemen en uitwerken van onderzoekslijnen, waarbinnen promotietrajecten kunnen worden opgezet.

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er een goede infrastructuur aanwezig is voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de realisatie daarvan wordt de Wetenschapscommissie bijgestaan door het Wetenschapsbureau. De namen in het blauw verwijzen naar het profiel van de desbetreffende specialist.

Leden wetenschapscommissie
Naam commissielidFunctie commissielid
Prof. Dr. J.P. van den Bergh internist-endocrinoloog, decaan Leerhuis 
Dr. A.P. de Bruïne patholoog
Dr. M.J.W. Janssen laboratoriumspecialist klinische chemie
Dr. M.L.G. Janssen-Heijnen epidemioloog 
Dr. B.M. Rahel cardioloog 
F.O. Lambers Heerspink orthopedisch chirurg
L. Vranken onderzoeker
Dr. L.M.L. Le Noble intensivist 
Dr. L. Janssen medisch wetenschappelijk medewerker
I. van Rooij-Tieleman research verpleegkundige
 A.M.E. Lokerse-Weekamp beleidsmedewerker medische opleidingen en wetenschap
Dr. H.G.G. van Balen medisch psycholoog
Dr. P.K.C. Janssen ziekenhuisapotheker
F.M.E. van Schendel klinisch geriater
Prof. dr. J.M. van Engelshoven extern adviseur: lid Raad van Toezicht

 

Scroll voor meer informatie