Wetenschappelijk onderzoek
Specialisten op de polikliniek

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie treedt op als een adviesorgaan van het ziekenhuis en heeft als doel het stimuleren en bevorderen van kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek in Viecuri en het benoemen en uitwerken van onderzoekslijnen, waarbinnen promotietrajecten kunnen worden opgezet.

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er een goede infrastructuur aanwezig is voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de realisatie daarvan wordt de Wetenschapscommissie bijgestaan door het Wetenschapsbureau. De namen in het blauw verwijzen naar het profiel van de desbetreffende specialist.

Leden wetenschapscommissie
Naam commissielidFunctie commissielid

Prof. Dr. J.P.W. van den Bergh

Internist-endocrinoloog

Mw. Dr. L.E.M. Breuer

Klinisch neuropsycholoog in opleiding
Prof. Dr. A.P. de Bruïne Patholoog
Mw. Dr. F. Crijns Beleidsmedewerker Wetenschap
Dr. N.A. Foudraine Intensivist 
Drs. M. van Heinsbergen Arts assistent Heelkunde
Prof. Dr. M.L.G. Janssen-Heijnen Klinisch epidemioloog
Dr. T.L.T.A. Tim Jansen Reumatoloog
Dr. P.K.C. Janssen  Ziekenhuisapotheker 
Dr. O. Lambers Heerspink Orthopeed
Dr. H. van Langen Klinisch fysicus
Dr. B.M. Rahel Cardioloog 
Mw. I. van Rooij-Tieleman Research medewerker
Dr. J. Vogelaar Chirurg
Scroll voor meer informatie