Wetenschappelijk onderzoek
Specialisten op de polikliniek

Verplichte melding wetenschappelijk onderzoek

Alle onderzoeken binnen VieCuri waarbij patiënten van VieCuri betrokken zijn, dienen te worden aangemeld bij het Wetenschapsloket. Deze aanmelding verloopt via een webbased studiemanagementsysteem. Hierin worden alle benodigde gegevens en documenten verzameld voor onder andere het bepalen van WMO-plichtigheid, METC-goedkeuring en de lokale uitvoerbaarheid inclusief goedkeuring door de Raad van Bestuur. Via dit systeem krijg je ook alle informatie over de te volgen procedures en richtlijnen.

 

Raad van Bestuur

Goedkeuring door de Raad van Bestuur is onderdeel van de procedure lokale uitvoerbaarheid en loopt via de aanmelding van uw onderzoek in het studiemanagementsysteem.
Scroll voor meer informatie