Professionals
Specialisten op de polikliniek

PxZorg

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. Coöperatie Cohesie U.A. Huisartsenzorg, VieCuri Medisch Centrum en Huis voor de Zorg zijn de initiatiefnemers, maar uiteraard spelen ook andere partijen zoals gemeenten, Vincent van Gogh, de Zorggroep, Hulp bij Dementie en andere particuliere partijen hier een grote rol in. Binnen deze visie werken zij samen mét de burger in zijn rol als patiënt en cliënt aan betere zorg in Noord-Limburg. De visie staat beschreven in de visie PxZorg in vijf uitgangspunten.

 

Lees verder op de website van PxZorg.


PxZorg staat voor 1: Preventie in de populatie, 2:Patiënt als persoon, 3: Participatie als prioriteit, 4: Paden met partners, 5: Professionele performance

Scroll voor meer informatie