Laboratoriumapotheek
Specialisten op de polikliniek

TDM/Toxicologie

TDM

Het analyseren van geneesmiddelen in bloed of andere lichaamsvloeistoffen (Therapeutic Drug Monitoring) is van belang voor het optimaliseren van geneesmiddelen. Hiermee is doelmatige veilige farmacotherapie mogelijk. Makkelijk voor de aanvrager en veilig voor de patiënt.

 

Toxicologie

Het laboratorium beschikt over moderne apparatuur om snel een identificatie van ingenomen middelen uit te voeren en tevens een schatting te geven van de concentratie in het bloed. In de loop der jaren is in eigen beheer een analytisch systeem ontwikkeld als hulpmiddel bij het oplossen van toxicologische vraagstellingen. Met behulp hiervan kan binnen enkele uren een uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van geneesmiddelen.

 

Toxicologisch onderzoek kunnen artsen 24 uur per dag, 7 dagen per week, na telefonisch overleg, aanvragen.

Scroll voor meer informatie