Professionals
Specialisten op de polikliniek

Klinisch farmaceutisch laboratorium

De specialistische werkzaamheden binnen het klinisch farmaceutisch laboratorium worden verricht door een groep hoogopgeleide analisten. Het onderzoek omvat klinische bepalingen van lichaamsvreemde stoffen in lichaamsmateriaal ten behoeve van ‘therapeutic drug monitoring’ (TDM). Ofwel, bloedspiegelcontroles en toxicologie (opsporen van vergiften). Het gaat hierbij onder meer om bloed- en urineconcentraties van geneesmiddelen, alcohol en overige mogelijk schadelijke stoffen. Daarnaast worden klinisch farmacologische bepalingen uitgevoerd voor wetenschappelijk klinisch onderzoek.

 

Naast onderzoek in lichaamsmateriaal, verricht het apotheeklaboratorium onderzoek op grondstoffen en farmaceutische preparaten in het kader van de kwaliteitscontrole en houdbaarheidsonderzoek van apotheekbereidingen.

Vanuit dit laboratorium voeren wij werkzaamheden uit voor de eigen organisatie en zorginstellingen in de regio. Onze kennis, kunde en faciliteiten zetten wij ook in voor collega ziekenhuisapotheken, zorginstellingen en bedrijven.

Het laboratorium heeft een 24-uurs dienstverlening voor de bepaling van geneesmiddelen en drugs in bloed en toxicologie.

 

Monsters die worden aangeboden in het kader van reguliere TDM (bloedspiegelcontoles) worden routinematig bepaald. Indien de uitslagen hiervan buiten het referentiegebied vallen, wordt de aanvrager hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
Alle uitslagen worden door de ziekenhuisapotheker voorzien van deskundig advies gericht op de optimale behandeling van de patiënt en zijn te raadplegen via het EPD bij de laboratoriumuitslagen.

 

Bij spoedonderzoek en toxicologisch onderzoek dient, zowel overdag als buiten de openingstijden van de apotheek, contact te worden opgenomen met de dienstdoende apotheker.
Voor de juiste materialen, afnametijdstippen, referentiewaarden wordt verwezen naar het aanvraagformulier geneesmiddelenanalyse.

 

Het apotheeklaboratorium is sinds 2018 geaccrediteerd volgens ISO 15189. Het apotheeklaboratorium voldoet hiermee officieel aan de meest moderne kwaliteits- en competentienormering van medische laboratoria op Europees niveau.
De ZiekenhuisApotheek heeft een GMPz erkenning. Het laboratoriumonderzoek op farmaceutische preparaten is een onlosmakelijk onderdeel van deze erkenning.

 

Lees op deze pagina de bepalingen die aangevraagd kunnen worden.

Op deze pagina is het aanvraagformulier te vinden.

 

logo JCI

   Logo GMP-Z  logo RVA

 

 

 

 

Scroll voor meer informatie