Professionals
Specialisten op de polikliniek

Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg

Het Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) ondersteunt initiatieven op gebied van de verbetering van de farmacotherapeutische zorg in de regio Noord-Limburg. Het bureau FTTO dat hiervoor is opgezet, is gehuisvest in de ziekenhuisapotheek van VieCuri Medisch Centrum.

 

Het bureau FTTO bestaat uit:

  • E.A. van Dijk, ziekenhuisapotheker
  • S.T.A.M. Dittrich, ziekenhuisapotheker
  • M.H.W. Geerlings, bureaumedewerker
  • S. van der Meer, poliklinisch apotheker
  • M.G.J. Meevis, stafmedewerker

 

Werkgroep screening geneesmiddelen

Voor het realiseren van een optimaal zorgcontinuüm is een werkgroep screening geneesmiddelen van start gegaan. Deze werkgroep heeft tot doel keuzes te maken binnen verschillende geneesmiddelengroepen ten behoeve van regionale farmacotherapeutische afspraken.

 

De werkgroep bestaat uit huisartsen, verpleeghuisartsen, apothekers en specialisten uit de regio Noord-Limburg. In (sub)werkgroepen, waarbij elke discipline is vertegenwoordigd, worden volgens een vast format geneesmiddelen behandeld. Klinische effectiviteit, evidence based medicine, veiligheid (adhv literatuur, standaarden) etc., maar ook best practices, kosten en regionale gebruikscijfers zijn hierin opgenomen. De keuzes van de subwerkgroepen worden in de gehele werkgroep besproken en definitief gemaakt. De keuzes worden in een FTTO-bijeenkomst besproken alvorens deze regionaal worden verspreid.

 

Onderwerpen van het FTTO

Beschikbare FTTO-documenten:

Anemie 2017 en achtergrond en overwegingen

Angststoornissen 2016 en achtergronden en overwegingen
Astma bij kinderen 2015 en achtergrond en overwegingen
Astma bij volwassenen 2015 en achtergrond en overwegingen
COPD 2015 en achtergrond en overwegingen
CVRM 2015 en achtergrond en overwegingen

Depressie 2016 en achtergrond en overwegingen

Diabetes Mellitus type II 2014 en achtergrond en overwegingen DM II

Fractuurpreventie 2016 en achtergrond en overwegingen

Hartfalen 2013

Luchtweginfecties 2017 en achtergrond en overwegingen

Mictiestoornissen 2018 en achtergrond en overwegingen

Neuropathische pijn 2011

NOAC's 2018 en achtergrond en overwegingen

Primaire hoofdpijn 2012

 

Deze afspraken zijn ook te bekijken in de app ‘MCC PxZorg’ (verkrijgbaar in de appstore) of op www.mccpxzorg.nl.

 

Overige documenten voor de regio:

Dermatologisch Formularium 2013: op te vragen via rgeerlings@viecuri.nl

Procedure afhandeling interactiesignalen m.b.t. cumarinederivaten

Scroll voor meer informatie