Ruud Stikkelbroeck

Meer dan genoeg te doen

Ruim drie maanden mag ik rondlopen binnen VieCuri. Sinecure is het doorgronden van een organisatie met bijna drieduizend medewerkers niet. Het enthousiasme bij iedereen om dingen voor elkaar te krijgen voor patiënten blijkt hier echter onverminderd groot. En daarmee zijn er veel kansen om vanuit VieAmi extra's te realiseren voor onze gasten.

 

Het voelt goed om daarbij hulp te krijgen van ambassadeurs en collega's. Het sterke netwerk maakt dat projecten die onrealistisch lijken regelmatig toch haalbaar blijken. In juni hebben we vanuit het VieAmi Golftoernooi een flinke bijdrage kunnen doen voor een project op de afdeling klinische fysiotherapie. Een groot deel van het project 'Bewegen in de goede richting ' kan daarmee in één klap worden opgezet. Dat is iets om als ambassadeurs van VieAmi trots op te zijn.

 

Van hieruit wil ik Annette Theuws bedanken voor het fantastische werk dat zij voor VieAmi heeft verricht. Er ligt daardoor een hele mooi basis. Diezelfde dank gaat uit richting Hans van Oijen die zijn voorzittershamer van VieAmi over heeft gedragen aan Jan Verschaeren. We hopen jullie hier nog vaak tegen te komen in de toekomst.

Cyrella Beckers heeft haar werk voor VieAmi weliswaar grotendeels overgedragen maar ze blijft werkzaam binnen VieCuri. Ook richting Cyrella wil ik dank uitspreken voor haar geweldige inzet voor VieAmi.

 

De komende maanden ga ik verder met het ontdekken van deze enorme organisatie en hoop ik alle ambassadeurs van VieAmi persoonlijk te leren kennen, voor dat zover dat nog niet is gebeurd. Meer dan genoeg te doen dus.

 

Ruud Stikkelbroeck 

Directeur VieAmi,

Augustus 2018

Scroll voor meer informatie