Ruud Stikkelbroeck

De waarde van waken

Met warme dagen is het soms lastig om je beste ideeën boven te krijgen. De hersenen schijnen ook beter te werken bij iets koelere temperaturen dan bij pakweg 40 graden Celsius. Gelukkig zit er sinds het koelere weer al een heel mooi idee voor VieAmi in het vat. Met dank aan longarts Sander de Hosson die in Assen werkt en het idee op twitter zette.

 

De precieze uitwerking daarvan in onze omgeving wil ik nog even geheim houden omdat we het graag op een zeer passend moment willen lanceren maar het heeft met palliatieve zorg te maken. En dan meer specifiek met de mensen die de laatste zorg aan hun naasten verlenen. Met een team van specialisten in de palliatieve zorg zijn we het nu heel concreet aan het maken.

 

Van een klein onderzoek naar het aantal mensen dat jaarlijks komt te overlijden in een ziekenhuis als VieCuri schrok ik best wel. Zo'n vijfhonderd personen sterven hier gemiddeld per jaar verspreid over twee ziekenhuizen. Misschien is het geen gigantisch aantal maar de impact op vele naasten in de omgeving is in ieder geval heel groot.

Niet iedere persoon die in het ziekenhuis overlijdt heeft een lang sterfbed. Het komt dus niet bij iedereen tot uitgebreide palliatieve zorg. Bij de gezinnen waarbij dat wel het geval is heeft deze fase uiteraard wel hele grote impact. Ik weet vanuit mijn eigen familie dat het een fase is die herinneringen boven haalt en ook nog nieuwe herinneringen oplevert die je altijd zullen bijblijven. Het is enerzijds een hele treurige periode maar er blijven zeker ook hele mooie dingen hangen. En het logische gevolg van de cijfers die ik noemde is dat heel veel mensen daar ervaring mee hebben.

 

Herinneringen ophalen en nieuwe herinneringen maken, het hoort bij palliatieve zorg.

Ik ga het niet te cryptisch maken want dat wordt het verhaal misschien wat te abstract. Hou het erop dat we snel met een mooi idee komen dat recht doet aan mensen die palliatieve zorg verlenen en dat we de grote waarde van waken bij een persoon die je lief hebt willen onderstrepen. Ik ga er snel meer over vertellen!
   

Ruud Stikkelbroeck

Directeur VieAmi,

Juli 2019

Scroll voor meer informatie