Wondzorgconsulentes

VieCuri Patiëntenpanel

Een panelonderzoek is een onderzoek dat gedaan wordt via het VieCuri Patiëntenpanel. Dit staat los van medische onderzoeken die bij VieCuri plaatsvinden. Voor een panelonderzoek stellen wij een korte online vragenlijst op over verschillende onderwerpen. Denk mee over zorg en behandeling, nieuwbouw projecten en communicatiemiddelen.

Iedereen uit de regio Noord-Limburg kan zich aanmelden. Medewerkers van VieCuri zijn uitgesloten van deelname.

Nee, u heeft geen speciale software nodig. Het enige wat u nodig heeft, is toegang tot het internet en een eigen e-mailadres zodat we u per e-mail kunnen uitnodigen voor de panelonderzoeken.

Uitnodigingen voor het invullen van een vragenlijst worden altijd per mail naar u verstuurd. In deze e-mail staat een link naar het panelonderzoek waarmee u automatisch toegang hebt tot de vragenlijst.

De panelonderzoeken kunnen gaan over diverse onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op VieCuri Medisch Centrum. U kunt dan onder meer denken aan onderzoeken over uw behoeften, wensen en ideeën over verschillende onderwerpen die op dat moment spelen in en rondom het ziekenhuis.

Nee, u kunt de vragenlijst invullen op een tijdstip dat u het beste schikt. Let wel op de periode dat de vragenlijst ingevuld kan worden, dit varieert per onderzoek van enkele dagen tot enkele weken.

Dit verschilt per panelonderzoek. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld duurt het invullen hiervan ongeveer 6 minuten.

Als u meedoet aan het VieCuri Patiëntenpanel ontvangt u 3 tot 4 keer per jaar een uitnodiging voor deelname aan een panelonderzoek.

Hoe vaak wij u uitnodigen, hangt onder andere af van uw profiel. We nodigen u namelijk alleen uit voor panelonderzoek dat aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht en woonplaats. De organisatie van het panel is niet op de hoogte van uw medisch dossier.

Nee, deelname is niet verplicht.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat patiënten van ons verwachten en wat ze vinden van wat wij doen. Zo kunnen we de mening van de patiënt meenemen in onze besluitvorming. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten voor ons een bron van informatie en inspiratie en kunnen deze leiden tot verbetering. Panelleden maken VieCuri zo beter.

We respecteren uw privacy; uw gegevens (zoals uw e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een panelonderzoek. Deze gegevens geven wij niet door. De antwoorden die u geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem. Ook worden uw gegevens niet gekoppeld aan andere gegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) die VieCuri van u heeft. Lees hier meer informatie over de privacyverklaring van VieCuri.

  • We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u ingeschreven staat als panellid. Nadat u uzelf uitschrijft, verwijderen wij uw gegevens uit de database.
  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek en worden door ons vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die u in het kader van het patiëntenpanel aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Uw gegevens worden nooit doorgegeven, ook niet aan uw behandelend arts.
  • Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt en zullen ook nooit worden doorgegeven. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst of daarover met u te communiceren.
  • De persoonsgegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht) die wij vragen in te vullen, geven ons inzicht in de diversiteit van de deelnemers van het panel. Zo weten we of alle groepen patiënten goed vertegenwoordigd zijn in het panel. Ook geeft dit ons de mogelijkheid om slechts een deel van het panel uit te nodigen voor het onderzoek, bijvoorbeeld wanneer de vragen over een specifieke locatie of afdeling gaan.
  • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig wijzigen op uw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens!
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • Wij gebruiken software met veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op:

(077) 320 55 55 of (0478) 52 22 22.

 

Daarnaast zijn wij te bereiken via info@viecuri.nl.

Scroll voor meer informatie