Patiënt met mondkapje krijgt ondersteuning met lopen van een fysiotherapeut

VieCuri Patiëntenpanel

  • Wat wordt verstaan onder een panelonderzoek? (ingeklapt)

   Een panelonderzoek is een onderzoek dat gedaan wordt via het VieCuri Patiëntenpanel. Dit staat los van medische onderzoeken die bij VieCuri plaatsvinden. Voor een panelonderzoek stellen wij een korte online vragenlijst op over uiteenlopende onderwerpen.

  • Kan iedereen lid worden van het VieCuri Patiëntenpanel? (ingeklapt)

   Nee, alleen patiënten, bezoekers en bewoners in en rondom Venlo en Venray kunnen lid worden van het panel. Medewerkers van VieCuri zijn uitgesloten van deelname.

  • Heb ik speciale software nodig om mee te doen? (ingeklapt)

   Nee, u heeft geen speciale software nodig. Het enige wat u nodig heeft, is toegang tot het internet en een eigen e-mailadres zodat we u per e-mail kunnen uitnodigen voor de panelonderzoeken.

  • Hoe weet ik dat er een panelonderzoek is waaraan ik kan meedoen? (ingeklapt)

   Uitnodigingen voor het invullen van een vragenlijst worden altijd per mail naar u verstuurd. In deze e-mail staat een link naar het panelonderzoek waarmee u automatisch toegang hebt tot de vragenlijst.

  • Wat voor panelonderzoeken kan ik verwachten? (ingeklapt)

   De panelonderzoeken kunnen gaan over diverse onderwerpen, maar hebben altijd betrekking op VieCuri Medisch Centrum. U kunt dan onder meer denken aan onderzoeken over uw behoeften, wensen en ideeën over diverse actuele onderwerpen die spelen in en rondom het ziekenhuis.

  • Moet ik een vragenlijst meteen invullen? (ingeklapt)

   Nee, u kunt de vragenlijst invullen op een tijdstip dat u het beste schikt. Let wel op de periode dat de vragenlijst ingevuld kan worden, dit varieert per onderzoek van enkele dagen tot enkele weken.

  • Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst? (ingeklapt)

   Dit verschilt per panelonderzoek. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld duurt het invullen hiervan ongeveer 5 minuten.

  • Hoe vaak ontvang ik een vragenlijst? (ingeklapt)

   Als u meedoet aan het VieCuri Patiëntenpanel ontvangt u vier tot zes keer per jaar een uitnodiging voor deelname aan een panelonderzoek. Hoe vaak wij u uitnodigen, hangt onder andere af van uw profiel. We nodigen u namelijk alleen uit voor panelonderzoek dat aansluit bij uw persoonlijke situatie.

  • Ben ik verplicht om aan alle onderzoeken deel te nemen? (ingeklapt)

   Nee, deelname is niet verplicht.

  • Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? (ingeklapt)

   VieCuri vindt het belangrijk om te weten wat patiënten van ons verwachten en wat ze vinden van wat wij doen. Zo kunnen we de mening van de patiënt meenemen in onze besluitvorming. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten voor ons een bron van informatie en inspiratie en kunnen deze leiden tot nieuwe services of diensten. Panelleden dragen op deze manier bij aan de verbetering van de zorg.

  • Hoe zit het met mijn privacy? (ingeklapt)

   We respecteren uw privacy; uw gegevens (zoals uw e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een panelonderzoek. Deze gegevens geven wij niet door aan derden. De antwoorden die u geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem. Ook worden uw gegevens niet gekoppeld aan andere gegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) die VieCuri van u heeft. Lees hier meer informatie over de privacyverklaring van VieCuri.

  • Wat gebeurt er met mijn gegevens? (ingeklapt)
   • We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u ingeschreven staat als panellid. Nadat u uzelf uitschrijft, verwijderen wij uw gegevens uit de database.
   • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
   • De gegevens die u in het kader van het patiëntenpanel aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, ook niet aan uw behandelend arts.
   • Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst of daarover met u te communiceren.
   • De persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) die wij vragen in te vullen, geven ons inzicht in de diversiteit van de deelnemers van het panel. Zo weten we of alle groepen patiënten goed vertegenwoordigd zijn in het panel. Ook geeft dit ons de mogelijkheid om slechts een deel van het panel uit te nodigen voor het onderzoek, bijvoorbeeld wanneer de vragen over een specifieke locatie of afdeling gaan.
  • Hoe zit het met de beveiliging? (ingeklapt)
   • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
   • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
   • U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig wijzigen op uw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens!
   • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
   • Wij gebruiken software met veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op:

(077) 320 55 55 of (0478) 52 22 22.

 

Daarnaast zijn wij te bereiken via info@viecuri.nl.

Scroll voor meer informatie