Corona

Kosten van de zorg

 • Rekening/factuur van VieCuri

  • Kan ik de factuur van VieCuri indienen bij mijn verzekeraar? (ingeklapt)

   U kunt uw factuur altijd indienen bij uw verzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met VieCuri. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

  • Ik heb de factuur ontvangen maar ik ben verzekerd (Basisverzekering). (ingeklapt)

   Controleert u eerst of u op de begindatum van de DBC (staat op uw factuur) verzekerd was. In dat geval kunt u een mail sturen naar debiteuren@viecuri.nl onder vermelding van uw patiëntennummer, het factuurnummer en het verzekeringsnummer en de zorgverzekeraar. 

  • Ik heb de factuur ontvangen maar ik ben verzekerd (Aanvullende verzekering). (ingeklapt)

   U krijgt de factuur voor een behandeling thuisgestuurd, als de behandeling niet uit uw basisverzekering vergoed wordt. Indien u voor de behandeling aanvullend verzekerd bent, dient u de factuur zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar overgaan tot het wel, deels of niet vergoeden van de behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de ontvangen factuur aan VieCuri.

  • Ik heb een factuur ontvangen maar ik ben niet in VieCuri geweest of behandeld. (ingeklapt)

   Het kan zijn dat door bijvoorbeeld uw huisarts of door een andere (eerste lijns) aanvrager materiaal is afgenomen (bijvoorbeeld bloed of urine) en dat dit is opgestuurd naar VieCuri voor onderzoek. In dat geval brengt VieCuri de kosten bij u (of uw verzekeraar) in rekening. Twijfelt u toch over de factuur, stuur dan een mail onder vermelding van patiëntennummer en factuurnummer naar debiteuren@viecuri.nl.

    

  • Wanneer stuurt het ziekenhuis de factuur? (ingeklapt)

   Uitgangspunt is dat het ziekenhuis na afloop van de gehele behandeling of als de landelijk vastgestelde periode is afgelopen, een factuur stuurt. Als uw klachten dan nog bestaan of daarna weer terugkomen start een vervolg behandeltraject. Het ziekenhuis gebruikt in de administratie dan een andere DBC-zorgproductcode, die uitgaat van een vervolgbehandeling (de vervolg DBC). Na afloop van de vervolgbehandelingen stuurt het ziekenhuis weer een factuur.

  • Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar omdat die mijn behandeling wel vergoed. Toch krijg ik een factuur thuisgestuurd. Hoe kan dit? (ingeklapt)

   Het DBC zorgproduct wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Dit is een landelijke regel. Als u na uw eerste consult overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling toch in rekening gebracht bij uw oude zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u dan nog een rekening van uw oude zorgverzekeraar ontvangt voor het eigen risico/bijdrage.

  • Ik heb een voorschot betaald en krijg nu een factuur. Hoe gaat de verrekening? (ingeklapt)

   VieCuri stuurt altijd een totaalfactuur voor de uitgevoerde zorgactiviteiten. Het betaalde voorschot is hierop in mindering gebracht door VieCuri. Het eventueel resterend bedrag (als het factuurbedrag hoger is dan het betaalde voorschot) dient u dan alsnog aan VieCuri te voldoen op IBAN rekeningnummer NL 84 RABO 0173811000 t.n.v. VieCuri onder vermelding van het factuurnummer en patiëntennummer.

  • Ik heb een factuur ontvangen op mijn adres maar de persoon woont hier niet, wat nu? (ingeklapt)

   U kunt de factuur retour zenden naar VieCuri met vermelding van de reden. VieCuri zal op basis hiervan de benodigde vervolgacties uitzetten.

  • Wat is de IBAN en BIC code van VieCuri (Bij Buitenlandse betaalopdrachten). (ingeklapt)

   Deze nummers heeft u nodig om geld uit het buitenland over te maken naar de (Nederlandse) bankrekening van VieCuri . De IBAN en BIC (SWIFT) codes zijn:
   IBAN : NL 84 RABO 0173811000
   BIC (SWIFT) :RABO NL 2U

  • Ik wil bezwaar maken tegen de factuur omdat ik niet tevreden ben over de behandeling. (ingeklapt)

   De factuur van de afdeling financiële administratie ontvangt u omdat de in de in rekening gebrachte zorg aan u is geleverd. De factuur is derhalve terecht. Indien u een klacht wilt indienen vanwege ontevredenheid over de (medische) behandeling, dan kunt u deze klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van VieCuri.

  • Hoe zit de factuur in elkaar? (ingeklapt)

   De rekening is opgesteld volgens landelijk vastgestelde regels.
   In onderstaande tabel worden de belangrijkste termen toegelicht die u op de rekening kunt tegenkomen:

   Uitleg termen op de factuur
   Term Uitleg
   Datum van             De datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling die weergegeven wordt in de DBC-zorgproductcode.
   Datum t/m    De datum waarop de behandeling is afgerond of    landelijk vastgestelde periode is afgelopen
   Uitvoerend specialisme       Deze code geeft het specialisme van de hoofdbehandelaar aan
   DBC-zorgproductcode        Betreft de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft.
   Hashcode  Controlegetal waaruit blijkt dat de te declareren zorgproductcode op juiste wijze is bepaald aan de hand van vastgelegde diagnose en verrichtingen.
   Kosten   De kosten van het ziekenhuis. Zoals de apparatuur en het gebruik van eventuele behandelruimten.
   Honorarium  

   Het honorariumdeel heeft betrekking op het honorarium van de specialist. De DBC-zorgproductcode geeft een gemiddelde behandeling weer. Per patiënt kunnen de activiteiten die omschreven zijn in het hele pakket van een DBC verschillen.

 • Incasso

  • Ik heb een aanmaning van het incassobureau ontvangen, wat nu? (ingeklapt)

   Indien de factuur niet tijdig wordt betaald wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau Hafkamp gerechtsdeurwaarders en Incasso.  Neem bij vragen contact op met het incassobureau. U kunt de contactgegevens vinden op de aanmaning of de brief die u heeft ontvangen. VieCuri doet geen onderhandelingen of financiële afhandeling meer voor deze facturen. Alle contacten en correspondentie verlopen vanaf dat moment via het incassobureau.

Klik hier om terug te gaan naar de overzichtspagina veelgestelde vragen.

 

 

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met de afdeling debiteuren.

Bereikbaar tijdens kantooruren

via: 077- 320 67 19.

 

Daarnaast zijn wij te bereiken via info@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak