Een afbeelding van het coronavirus

Mijn man/vrouw/kind/partner is opgenomen in VieCuri Medisch Centrum, loopt hij/zij nu risico op blootstelling aan het coronavirus?

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig worden patiënten in isolatie verpleegd en worden medewerkers gemonitord op ziekteverschijnselen.

Scroll voor meer informatie