Bezoekers in La Vie (2)

Klachtenonderzoekscommissie

Bent u na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenonderzoekscommissie.

 

Werkwijze

Na ontvangst van een schriftelijke klacht onderzoekt deze commissie de klacht. Zij doet een voorstel met eventueel aanbevelingen aan de Raad van Bestuur en deze spreekt een oordeel uit. Bent u niet tevreden na deze klachtenprocedure dan kunt u zich wenden tot de ‘Geschillencommissie Zorg’.

Lees meer over de klachtenonderzoekscommissie in de folder 'als u klachten heeft'.

Of bekijk de volledige klachtenregeling.

Scroll voor meer informatie