Bezoekers in La Vie (2)

Klachtencommissie

Biedt bemiddeling door de klachtenfunctionaris u geen oplossing of bent u na bemiddeling niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

 

Samenstelling

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijk externe voorzitter, een (ambtelijk) secretaris tevens jurist, een lid op voordracht van de medische staf, een lid op voordracht van de Ondernemingsraad en een lid op voordracht van de Cliëntenraad.

 

Voor welke klachten?

Een klacht voor de klachtencommissie kan alleen betrekking hebben op gedrag, bejegening of op medisch handelen van derden die direct betrokken zijn bij VieCuri. De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling. Schadeclaims worden verwezen naar de directie.

 

Een klacht insturen

U kunt uw klacht insturen door een brief te richten aan: 

VieCuri Medisch Centrum

t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 1926
5900 BX Venlo

Vraag eventueel aan de klachtenfunctionaris om u te helpen bij het schrijven van de brief.

 

Werkwijze

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Tijdens de procedure kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van uw eigen keuze. Hij/zij kan desgewenst ook het woord voeren. De Klachtencommissie streeft er naar zo snel mogelijk, maar bij voorkeur binnen drie maanden, haar eindoordeel over uw klacht te kunnen geven.

 

Lees meer over de werkwijze van de klachtencommissie.

Scroll voor meer informatie