Welkomsthal Venlo

Strategische koers: Samen voor Gezondheid

In juli 2022 maakte VieCuri haar nieuwe strategie voor de periode van 2023 – 2027 bekend. Onder de noemer ‘Samen voor gezondheid’ gaat VieCuri voorop in de transformatie richting passende zorg voor al haar patiënten. De nieuwe strategie die we gekozen hebben om dit te bereiken heet: Samen voor gezondheid.


De houdbaarheid van het Nederlandse zorglandschap staat onder druk: de vraag naar zorg neemt de komende decennia sneller toe dan de groei van de economie en de beschikbaarheid van mensen die werkzaam zijn in de zorg. Dat zijn pittige uitdagingen en vragen om een solide strategie.

 

Samen voor gezondheid

VieCuri is en blijft een topklinisch ziekenhuis, maar het woord ‘medisch’ wordt verbreed. Naast de behandeling van ziekte, integreert VieCuri gezondheid in het ziekenhuis. Dit betekent onder andere dat patiënten fitter een operatie ingaan en sneller herstellen na een operatie. Maar ook dat er wordt ingezet op goede nachtrust en gezonde voeding bij een opname in het ziekenhuis. “Met deze strategie zetten we niet alleen de gezondheid en welzijn van onze patiënten centraal, maar ook die van onze collega’s. We realiseren ons maar al te goed dat het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van onze collega’s cruciaal is voor ons ziekenhuis” aldus Schouten.


Samenwerken is één van de fundamenten van de strategie. De horizontale samenwerking is er op gericht om een breed palet van medisch specialistische zorg voor de regio blijvend aan te bieden. De verticale samenwerking met onze regiopartners richt zich op de grote regio opgaven en zorgtransformatie in de regio. Daarnaast zoekt VieCuri diagonaal naar innovatieve samenwerkingen buiten de zorg.

 

Strategische kernthema’s

Van 2023 tot 2027 focust VieCuri zich op drie strategische kernthema’s.

1) VieCuri ontwikkelt zich tot een toonaangevend kenniscentrum op het gebied van gezondheid als onderdeel van de medisch-specialistische zorg.
2) VieCuri richt zich op het gezond(er) worden en blijven van onze patiënten. Op deze manier nemen we ook op de lange termijn onze verantwoordelijkheid in het leveren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg.
3) VieCuri vindt de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van haar collega’s cruciaal.

 

Om de strategie te verankeren in de praktijk worden jaarplannen gemaakt.


Bekijk de interactieve strategie op: www.viecurisamenvoorgezondheid.nl.

Scroll voor meer informatie