Welkomsthal Venlo

CQ index

CQ-Index

Wij onderzoeken de ervaringen van onze patiënten op een systematische manier met behulp van de 'Consumer Quality Index Ziekenhuizen' (CQ- Index). Steeds meer ziekenhuizen gebruiken deze onderzoeksmethode. Dat betekent dat wij onze scores ook landelijk met die van andere ziekenhuizen kunnen vergelijken. Zo kunnen we van elkaar leren.
 

Onderzoek CQ-Index

Het onderzoek wordt in opdracht van VieCuri één keer per jaar uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, MediQuest. We starten het onderzoek in de maand mei. Een groot deel van onze patiënten ontvangt hiervoor een brief met de vraag om mee te doen. De keuze voor de respondenten is in handen van MediQuest en gebeurt steekproefsgewijs.

 

Anoniem

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Het wordt niet bekend of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kan niet worden achterhaald welke antwoorden u heeft gegeven. Uw deelname heeft geen invloed op uw behandeling.
 

Wilt u meer weten over het onderzoek?

Bekijk de veelgestelde vragen over de CQ-Index.

Scroll voor meer informatie