Welkomsthal Venlo

Fusie VieCuri en Laurentius

VieCuri Medisch Centrum in Venlo-Venray en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond willen fuseren. Het doel is de ziekenhuiszorg voor de hele regio Noord- en Midden-Limburg te behouden. Dit heeft achter de schermen veel voeten in de aarde, maar is dus bedoeld om voor het publiek juist niets te laten veranderen. In dit filmpje worden de fusieplannen uitgelegd.

 

Aanleiding

De zorgvraag in de regio Noord- en Midden-Limburg neemt de komende jaren harder toe dan het landelijk gemiddelde. Dit komt onder andere door de toenemende vergrijzing. Wil je ziekenhuiszorg in deze regio behouden, dan is fuseren noodzakelijk. Dat heeft voor een belangrijk deel met cijfers te maken. Hoe vaker een arts een operatie doet, hoe beter hij of zij erin wordt. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Verricht je in de ogen van zorgverzekeraars te weinig operaties op een bepaald gebied, dan kan dat tot gevolg hebben dat de verzekeraar dit niet meer betaalt en de behandeling uiteindelijk weggehaald wordt. Fuseren levert een hoger aantal behandelingen op. Genoeg om betrouwbare en goede zorg te bieden.


Daarnaast kunnen we alleen aan de groeiende zorgvraag in de regio voldoen als we onze manier van werken fundamenteel veranderen. Dat moet vooral gebeuren met de inzet van ICT, technologie en innovatie. En daar zijn forse investeringen voor nodig. Eén groot ziekenhuis kan die investeringen makkelijker dragen dan twee individuele ziekenhuizen.

 

Wat merk ik als patiënt van de fusie?

De fusie heeft als doel om voor beide ziekenhuizen zowel acute als basis- en specialistische zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg te houden. Als we niet fuseren, verdwijnt de complexe zorg mogelijk uit deze regio en moeten patiënten op termijn uitwijken naar Nijmegen, Eindhoven, Maastricht of Heerlen.


Het kan betekenen dat patiënten voor een bepaald specialisme verder moeten reizen, maar daar staat dan wel de beste specialist klaar. Want voor specialistische zorg is nu eenmaal bepaalde schaalgrootte en focus nodig. Dit is onder meer een vereiste vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. We bieden zorg ‘dichtbij waar het kan’ en concentreren zorg op één locatie als het moet.

 

Blijven de huidige locaties open?

Alle locaties van VieCuri (Venlo, Venray en de regiopoli’s in Panningen, Horst en Reuver) blijven na de fusie bestaan. De locatie Venlo blijft een breed aanbod van klinische, poliklinische en acute zorg (inclusief geboortezorg) aanbieden. De locatie Venray is verouderd en nieuwbouw is noodzakelijk. De plannen voor de nieuwbouw van Venray kunnen niet los gezien worden van de inrichting van de locaties Venlo en Roermond na de fusie.

 

Wanneer de nieuwbouw in Venray start en op welke locatie, dat is nu nog niet bekend. Wel is al besloten dat bij de nieuwbouw een brede polikliniek, de dialyse en diagnostiek blijft. Dat betekent dat patiënten nu en ook in de toekomst, terechtkunnen in Venray bij hun VieCuri-specialist voor alle medisch consulten, onderzoeken of kleine behandelingen. Het gaat bij behandelingen om zorg waarbij geen overnachting (opname) in het ziekenhuis nodig is. Het besluit over het vernieuwen van de operatiekamers (OK) en de kliniek (voor overnachtingen) moeten we nog nemen en hangt samen met de organisatie-inrichting van het gefuseerde ziekenhuis. Hierbij worden natuurlijk de belangen van patiënten, maar ook de financiële aspecten meegenomen.


Wanneer gaan VieCuri en Laurentius fuseren?

Wij hebben de ambitie in 2019 het fusiebesluit te nemen, waarna we dit nog voorleggen aan de zorgautoriteiten die hier toestemming voor moeten geven. Het is een complex proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden. De inrichting van de locatieprofielen, dus wat doen we waar, duurt zo’n vijf jaar. Voor de locatie Venray treffen we onderhoudsmaatregelen zodat de locatie nog een aantal jaren, tot aan de nieuwbouw, gehandhaafd kan blijven. Rond 2025 is de fusie organisatorisch helemaal afgerond en merkt de patiënt dat ook.

 

Lees hier de resultaten van de enquête van de cliëntenraden

 

Scroll voor meer informatie