Welkomsthal Venlo

Fusie VieCuri en Laurentius

VieCuri Venlo-Venray en het Laurentius Ziekenhuis Roermond zijn al enkele jaren bezig met de plannen om te fuseren. Het doel is de ziekenhuiszorg voor de hele regio Noord- en Midden-Limburg te behouden.

 

De fusie heeft achter de schermen veel voeten in de aarde, maar is bedoeld om voor inwoners juist niets te laten veranderen. Alles is erop gericht dat patiënten voor zorg zo min mogelijk hoeven uit te wijken naar (bijvoorbeeld) Nijmegen, Eindhoven, Maastricht of Heerlen. 

 

Laurentius neemt denkpauze in fusieproces met VieCuri

In januari van 2020 is VieCuri door Laurentius op de hoogte gesteld over hun besluit om een pas op de plaats te maken in het fusieproces. “We begrijpen dat een geheel nieuwe Raad van Toezicht bij Laurentius en een nieuw lid Raad van Bestuur ad interim, tijd nodig hebben om een beeld te vormen over het voorgenomen besluit tot fusie”, aldus de Raad van Bestuur VieCuri.


“We hebben in ons gezamenlijke Bedrijfsplan van medio 2019 - gebaseerd op het Hoofdlijnenakkoord en andere actualiteiten - gemeenschappelijk geconstateerd dat voor volwaardige, toekomstbestendige en kwalitatief hoogstaande ziekenhuiszorg voor patiënten in Noord- en Midden-Limburg, fusie de beste garantie biedt. Dit plan is in 2019 aangeboden aan de adviesgremia. Met het oog op de uitdagingen van het Hoofdlijnenakkoord, de arbeidsmarkt en de noodzakelijke investeringen in ziekenhuizen, acht VieCuri dit omvangrijke Bedrijfsplan actueel. Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie van Laurentius en VieCuri, de beste garantie is om het complete, brede palet van moderne en betekenisvolle ziekenhuiszorg voor Noord- en Midden-Limburg te behouden. We wachten de vervolgstappen van Laurentius af.”


Op dit moment zijn de consequenties van de door Laurentius aangekondigde pauze, nog niet duidelijk. 

 

Ervan uitgaande dat de fusie doorgaat, is alvast een aantal belangrijke vragen en antwoorden op een rij gezet:

 

Wat merk ik als patiënt van de fusie?

De fusie heeft als doel om voor beide ziekenhuizen zowel acute als basis- en specialistische zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg te houden. Als we niet fuseren, verdwijnt de complexe zorg mogelijk uit deze regio en moeten patiënten op termijn uitwijken naar Nijmegen, Eindhoven, Maastricht of Heerlen.


Het kan betekenen dat patiënten voor een bepaald specialisme verder moeten reizen, maar daar staat dan wel de beste specialist klaar. Want voor specialistische zorg is nu eenmaal bepaalde schaalgrootte en focus nodig. Dit is onder meer een vereiste vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. We bieden zorg ‘dichtbij waar het kan’ en concentreren zorg op één locatie als het moet.

 

Blijven de huidige locaties open?

Alle locaties van VieCuri (Venlo, Venray en de regiopoli’s in Panningen, Horst en Reuver) blijven na de fusie bestaan. De locatie Venlo blijft een breed aanbod van klinische, poliklinische en acute zorg (inclusief geboortezorg) aanbieden. De locatie Venray is verouderd en nieuwbouw is noodzakelijk. De plannen voor de nieuwbouw van Venray kunnen niet los gezien worden van de inrichting van de locaties Venlo en Roermond na de fusie.

 

Wanneer de nieuwbouw in Venray start en op welke locatie, dat is nu nog niet bekend. Wel is al besloten dat bij de nieuwbouw een brede polikliniek, de dialyse en diagnostiek blijft. Dat betekent dat patiënten nu en ook in de toekomst, terechtkunnen in Venray bij hun VieCuri-specialist voor alle medisch consulten, onderzoeken of kleine behandelingen. Het gaat bij behandelingen om zorg waarbij geen overnachting (opname) in het ziekenhuis nodig is. Het besluit over het vernieuwen van de operatiekamers (OK) en de kliniek (voor overnachtingen) moeten we nog nemen en hangt samen met de organisatie-inrichting van het gefuseerde ziekenhuis. Hierbij worden natuurlijk de belangen van patiënten, maar ook de financiële aspecten meegenomen.


Wanneer gaan VieCuri en Laurentius fuseren?

Dat is moeilijk te zeggen. Als beide ziekenhuizen besluiten te willen fuseren, moet dit nog worden voorgelegd aan de zorgautoriteiten. Zij dienen hier toestemming voor te geven. Het is een complex proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden. De inrichting van de locatieprofielen, dus wat doen we waar, duurt zo’n vijf jaar. Voor de locatie Venray treffen we onderhoudsmaatregelen zodat de locatie nog een aantal jaren, tot aan de nieuwbouw, gehandhaafd kan blijven.

Scroll voor meer informatie