Welkomsthal Venlo

Enquête over de fusie

VieCuri Medisch Centrum en het Laurentius Ziekenhuis willen fuseren. In het fusietraject spelen alle adviesorganen (medisch stafbesturen, ondernemingsraden, verpleegkundig stafbesturen, en cliëntenraden) uit beide ziekenhuizen een belangrijke rol. Zij mogen hun advies geven over het bedrijfsplan voor de fusie, voordat dit definitief wordt vastgesteld.
Om een weloverwogen advies uit te brengen over aandachtspunten rondom de fusie, wilden de cliëntenraden van VieCuri en Laurentius de mening van hun achterban peilen. Zij hebben daarom begin 2019 gezamenlijk een enquête uitgezet.


Hans Schuurman, voorzitter Cliëntenraad Laurentius en Huub Selen, voorzitter Cliëntenraad VieCuri: “De uitkomsten zijn voor ons uiterst waardevol en geven inzicht in wat u als inwoner uit de regio, patiënt of bezoeker belangrijke aspecten vindt rondom de fusie. ‘Kwaliteit van zorg’, ‘bereikbaarheid’, ‘in behandeling blijven bij de eigen dokter’ en ‘de mogelijkheid tot complexe behandelingen en operaties in de eigen regio’, komen uit de enquête als belangrijke aandachtspunten. Wij weten nu duidelijk welke wensen u heeft en zullen die zeker voor u meenemen in ons advies!”

 

Bekijk hier enkele resultaten van de enquête

Scroll voor meer informatie