Zorg voor ouderen

Locatie Venlo

routenummer 53

(077) 320 58 51

 

Locatie Venray

routenummer 6

(077) 320 58 51

 

Regiopoli Panningen

J.F. Kennedylaan 231

(077) 320 58 51

Foto handen

Projecten Ouderenzorg

Projecten Ouderenzorg

De ZOBC en VieCuri Medisch Centrum zijn zichtbaar in verschillende projecten en initiatieven. Hieronder enkele van deze projecten of mooie initiatieven. 


De Week van de Dementie

VieCuri organiseert jaarlijks een themabijeenkomst rondom dit onderwerp in september. Kijk op onze evenementenkalender wanneer de activiteiten voor dit jaar gepland staan. Zo organiseren we jaarlijks een informatiemarkt omtrent (preventie van) dementie in de centrale hal van het ziekenhuis. Daarnaast is VieCuri ook vriend van het initiatief “Wij zijn zelf het medicijn”. Een preventie campagne op het gebied van dementie.

 

Wereld Parkinsondag

Op Wereld Parkinsondag besteedt de ZOBC aandacht aan het thema Parkinson en organiseert initiatieven en activiteiten rondom informatievoorziening voor ouderen.

 

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

In 2013 en 2015 heeft VieCuri met trots het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis mogen ontvangen. Het keurmerk is inmiddels opgeheven, maar de ZOBC blijft continu op zoek naar verbetering om VieCuri zo seniorvriendelijk mogelijk te maken. Heeft u tips op dit gebied? Neem dan contact op met ons.

 

Inzet mantelzorgers in ziekenhuis
Sinds 2017 is er binnen VieCuri een uniform mantelzorgbeleid opgesteld, dat familieleden en vrienden de kans biedt zorgtaken over te nemen. Dit heeft een positief effect op het welbevinden en herstel van patiënten, vooral kwetsbare ouderen. Vraag op de verpleegafdeling naar de mogelijkheden. 

 

Nationale Ouderendag en Dag van de Mantelzorger
De ZOBC en VieCuri besteden speciale aandacht aan ouderen of hun mantelzorgers op de Nationale Ouderendag en de Dag van de Mantelzorger. Lees hier meer over de Dag van de Mantelzorg

 

Aanbod Ouderenzorg in de gemeentes

In 2018 is er in samenwerking tussen ZOBC en MCC/PX-zorg voor gezorgd dat medische specialisten uit de eerste en tweede lijn en medewerkers van VieCuri een app tot hun beschikking hebben over verwijsinformatie bij wie patiënten of mantelzorgers met hun specifieke zorgvraag terecht kunnen.

 

Inzet vrijwilligers
Vrijwilligers, zowel geschoold als niet geschoold zetten zich binnen VieCuri dag in, dag uit in voor de ouderen uit de regio Noord-Limburg. Meer informatie lees je hier.

 

Tovertafel

Met een financiële bijdrage van VieAmi heeft VieCuri de inzet van een zogeheten ‘Tovertafel’ gerealiseerd. De Tovertafel is een zorginnovatie voor ouderen in de midden- en late fase van dementie. Specifiek voor de doelgroep ontwikkelde spellen worden op een tafel geprojecteerd en kunnen zowel zelfstandig als onder begeleiding worden gespeeld, met het doel de ouderen te stimuleren om te bewegen.

 

Bijeenkomst dementie

Op 19 september 2019 werd er een bijeenkomst georganiseerd rondom het thema dementie. Tijdens de presentaties kwamen verschillende thema’s aan bod:

- Hou je brein gezond: mogelijkheden voor preventie van dementie

- Diagnose dementie: het leven gaat door 

- Probleemgedrag bij ouderen met dementie in de thuissituatie 

- Hoe om te gaan met een persoon met dementie: ervaringen uit de praktijk 

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak