Zorg voor ouderen

Locatie Venlo

routenummer 53

(077) 320 58 51

 

Locatie Venray

routenummer 6

(077) 320 58 51

 

Regiopoli Panningen

J.F. Kennedylaan 231

(077) 320 58 51

Foto handen

Projecten Ouderenzorg

Projecten Ouderenzorg

De ZOBC en VieCuri Medisch Centrum zijn zichtbaar in verschillende projecten en initiatieven. Hieronder enkele van deze projecten of mooie initiatieven. 


De Week van de Dementie

VieCuri organiseert jaarlijks een themabijeenkomst rondom dit onderwerp in september. Kijk op onze evenementenkalender wanneer de activiteiten voor dit jaar gepland staan. Zo organiseren we jaarlijks een informatiemarkt omtrent (preventie van) dementie in de centrale hal van het ziekenhuis. Daarnaast is VieCuri ook vriend van het initiatief “Wij zijn zelf het medicijn”. Een preventie campagne op het gebied van dementie.

 

Wereld Parkinsondag

Op Wereld Parkinsondag besteedt de ZOBC aandacht aan het thema Parkinson en organiseert initiatieven en activiteiten rondom informatievoorziening voor ouderen.

 

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

In 2013 en 2015 heeft VieCuri met trots het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis mogen ontvangen. Het keurmerk is inmiddels opgeheven, maar de ZOBC blijft continu op zoek naar verbetering om VieCuri zo seniorvriendelijk mogelijk te maken. Heeft u tips op dit gebied? Neem dan contact op met ons.

 

Inzet mantelzorgers in ziekenhuis
Sinds 2017 is er binnen VieCuri een uniform mantelzorgbeleid opgesteld, dat familieleden en vrienden de kans biedt zorgtaken over te nemen. Dit heeft een positief effect op het welbevinden en herstel van patiënten, vooral kwetsbare ouderen. Vraag op de verpleegafdeling naar de mogelijkheden. 

 

Nationale Ouderendag en Dag van de Mantelzorger
De ZOBC en VieCuri besteden speciale aandacht aan ouderen of hun mantelzorgers op de Nationale Ouderendag en de Dag van de Mantelzorger.

 

Aanbod Ouderenzorg in de gemeentes

In 2018 is er in samenwerking tussen ZOBC en MCC/PX-zorg voor gezorgd dat medische specialisten uit de eerste en tweede lijn en medewerkers van VieCuri een app tot hun beschikking hebben over verwijsinformatie bij wie patiënten of mantelzorgers met hun specifieke zorgvraag terecht kunnen.

 

Inzet vrijwilligers
Vrijwilligers, zowel geschoold als niet geschoold zetten zich binnen VieCuri dag in, dag uit in voor de ouderen uit de regio Noord-Limburg. Meer informatie lees je hier.

Scroll voor meer informatie