Zorg voor ouderen

Locatie Venlo

routenummer 53

(077) 320 58 51

 

Locatie Venray

routenummer 6

(077) 320 58 51

 

Regiopoli Panningen

J.F. Kennedylaan 231

(077) 320 58 51

Foto handen

De Zorg voor Ouderen Beleidscommissie

Arts en oudere mevrouw lachen samen

Zorg voor Ouderen Beleidscommissie

Op initiatief van VieCuri Medisch Centrum is er een Zorg voor Ouderen Beleidscommissie in het leven geroepen. Deze ZOBC is in het leven geroepen als verbindende schakel tussen initiatieven en projecten die de zorg in Noord-Limburg voor ouderen nog beter maakt.

 

De visie op Zorg voor Ouderen

Het streven is om (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Het medisch handelen is daarom gericht op goede kwaliteit van zorg die bijdraagt aan het welbevinden van ouderen.

 

Samenstelling ZOBC:

Naam: Functie: Functie bij ZOBC:

Samenstelling ZOBC

Petra Klijnsma Klinisch Geriater Voorzitter
Sylvia Peeters  RVE manager Geriatrie, relatiebeheer huisartsen, projectleider poliklinieken  Lid
Philo Werner Internist-oncoloog  Lid
Truus Hoenson Consultatie verpleegkundige Geriatrie  Lid
Coby Kovács Projectleider PxZorg Lid
Dennis Barten SEH arts  Lid
Astrid de Boer Huisarts / Kaderarts Ouderenzorg  Lid
Lucienne Willems Stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid Lid en beleidsondersteuning
Mariska Remmerswaal Secretaresse Clustermanagement Zorg Secretariële ondersteuning


Klankbordgroep: 

De ZOBC heeft een klankbordgroep ingericht met leden van binnen en buiten VieCuri om informatie te halen en te brengen. De klankbordgroep vergadert 4 keer per jaar, maar tussentijds ingebrachte vraagstukken worden in de ZOBC vergadering opgepakt. Op deze manier probeert de ZOBC de zorg in de hele keten te verbeteren.

 

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de volgende disciplines:

 • Patiëntenvertegenwoordigers
 • Pijnconsulent
 • Klachtenfunctionaris
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Diëtiste
 • Verpleegkundigen van de afdelingen longgeneeskunde, neurologie, orthopedie/traumatologie, cardiologie, interne geneeskunde, chirurgie, AOA
 • Transferbureau;
 • Transmurale farmacie en transmuraal palliatief team.

 

Ketenpartners

Partners waarmee de ZOBC zich inzet voor de (kwetsbare) ouderen zijn onder andere:

 • Gemeente Venlo, Venray, Peel & Maas, Horst aan de Maas, Reuver, Beesel
 • Cohesie
 • De Zorggroep
 • Hulp bij dementie Noord-Limburg
 • FysunieQ
 • miMakkus
 • Gedragsgenerator
 • Alzheimer Nederland

En vele anderen. Wilt u ook partner worden van de ZOBC? Neem dan contact op met ons.

 

ZOBC en projecten

De ZOBC zet zich in voor vele projecten en initiatieven in de regio. Meer informatie: lees hier verder.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
 • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
 • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
 • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
 • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
 • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer