Contact
foto revalidatie man

Revalidatie na gewrichtsprothese

Binnen Viecuri worden door onze orthopeden meerdere protheses gezet. Denk hierbij aan knie- en heupprotheses, maar ook verschillende schouderprotheses. De eerste dagen zal u in het ziekenhuis verblijven en zal er ook fysiotherapie aan bed komen. Met het ontslag zal er een overdracht plaats vinden voor de eerstelijns fysiotherapie waarvoor u met de verschillende gewrichtsprotheses bij ons terecht kan.
Vaak kunt u na het ontslag uit het ziekenhuis direct aan de slag met fysiotherapie. Daarvoor is het zinvol om alvast een afspraak te maken met uw fysiotherapeut voor na uw ontslag. Als de operatiedatum bekend is, kan in samenspraak met de therapeut alvast gekeken worden naar het juiste moment om te starten met therapie om samen aan het herstel te kunnen werken.
In het begin is de operatiewond nog vers en zult u nog pijn ervaren. Het is daarom goed om samen met uw fysiotherapeut te kijken wat u kan en mag na de operatie. Denk hierbij o.a. leefregels en het soepel houden van gewrichten die samenhangen met het geopereerde gewricht. Samen met de fysiotherapeut werken we aan de beweeglijkheid en de kracht van om uiteindelijk pijnvrij te kunnen functioneren. Hoe verder het herstel vordert des te meer kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Denk hierbij aan de dagelijkse huishoudelijk taken, maar ook werk of zelfs het sporten kunt u na verloop van tijd weer oppakken. Uw gewenste activiteitenniveau is ons uitgangspunt.

Scroll voor meer informatie