Urologie
Contact Urologie

Locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 33

 

Locatie Venray

routenummer 44

(0478) 52 26 01

Locatie Venlo

routenummer 93

(077) 320 69 26

Patiënt bij balie polikliniek

Oncologie

Kanker, een ingrijpende ziekte

Kanker is een  ingrijpende ziekte. De tijd rondom de behandeling en de nazorg zal waarschijnlijk veel vragen en onzekerheden met zich meebrengen, zowel bij u als bij de mensen in uw directe omgeving. Daarom wordt na het gesprek met de uroloog een afspraak gemaakt bij de oncologieverpleegkundige. Het is raadzaam uw partner of een andere naaste mee te nemen naar deze afspraak.

 

Wat kan de oncologieverpleegkundige voor u doen?

  • Zij neemt met u door wat de uroloog u heeft verteld en zo nodig geeft zij aanvullende informatie.
  • Zij beantwoordt uw eventuele vragen.
  • Zij kan u adviezen en ondersteuning geven bij vragen over uw ziekte, de verwerking en/of de behandeling.
  • Zij vertelt u wat u kunt verwachten bij een (eventuele) opname in het ziekenhuis.
  • Tijdens de opname kunt u aangeven dat u de oncologieverpleegkundige van de urologie wilt spreken.
  • Na ontslag kunt u, als u dat prettig vindt, nog een afspraak maken bij de oncologieverpleegkundige van de urologie.
  • Zij zorgt samen met de uroloog voor de controle nadat u de diagnose kanker heeft gekregen.
  • Zij geeft advies over wondzorg, incontinentie en andere zorgvragen.

 

Prostaatkanker

U komt bij de oncologieverpleegkundige wanneer uw huisarts een verhoogd PSA* bij u heeft vastgesteld. Mocht blijken dat u prostaatkanker heeft dan geeft de oncologieverpleegkundige u advies en uitleg over prostaatkanker en eventuele behandelingen.

*PSA betekent 'Prostaat Specifiek Antigen': een eiwit in het bloed dat een aanwijzing kan zijn bij verdenking van prostaatkanker.

 

Prostaatkankercentrum Zuid

Hét centrum voor regionale prostaatkankerzorg
Prostaatkankercentrum Zuid is vanaf 1 juli 2019 hét centrum in Limburg en Zuidoost-Brabant op het gebied van prostaatkankerzorg. Prostaatkankercentrum Zuid is een samenwerkingsverband van de vakgroepen urologie van vijf ziekenhuizen: Elkerliek Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum. Hierdoor kunt u als patiënt in uw eigen regio terecht voor de beste prostaatkankerzorg. Meer informatie over het Prostaatkankercentrum vindt u op de website www.prostaatkankercentrumzuid.nl.

  

Blaas- en nierkanker

Ook wanneer u vragen heeft over blaaskanker en nierkanker kunt u bij de oncologieverpleegkundige terecht.

 

MediMapp

De oncologieverpleegkundige geeft u tijdens de afspraken informatie over de diagnose en de behandeling van uw ziekte. Heeft u prostaatkanker dan kunt u deze informatie. nalezen op uw computer of tablet. U krijgt dan toegang tot MediMapp. Uw MediMapp is een digitale omgeving waarin u de afspraken van uw zorgtraject in het ziekenhuis kunt vinden, samen met alle relevante informatie over uw ziekte en behandeling(en). Lees meer over MediMapp.

 

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken met de oncologieverpleegkundige via de Afsprakenlijn, telefoonnummer 0900 - 81 86 (lokaal tarief).

 

Contact met de oncologieverpleegkundigen

U kunt de oncologieverpleegkundigen telefonisch bereiken.

Contact oncologieverpleegkundigen
Locatie Telefoonnummer
Venlo   (077) 320 68 33, kies 2 
Venray  (077) 320 68 33

https://www.viecuri.nl/nieuws/2019/november/viecuri-participeert-in-prostaatkankercentrum-zuid-het-centrum-voor-prostaatkankerzorg-in-limburg-en-zuid-oost-brabant/

Scroll voor meer informatie