Urologie
Contact Urologie

Locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 33

 

Locatie Venray

routenummer 44

(0478) 52 26 01

Locatie Venlo

routenummer 93

(077) 320 69 26

Patiënt bij balie polikliniek

Bekkenbodemproblemen

Veel mensen ondervinden klachten van de bekkenbodem. Bekkenbodemproblemen kunnen bestaan uit verzakkingsklachten; aandrangsklachten; (in)continentieklachten van urine of ontlasting; pijnklachten in de buik of pijnklachten bij het vrijen.

Verschillende specialismen en zorgverleners gaan over de bekkenbodem. Uw (huis)arts verwijst u naar het specialisme of de zorgverlener  die u het beste kan helpen.

De zorgverleners die gaan over de bekkenbodem werken nauw samen en hebben zich verenigd  in het Bekkenbodemexpertiseteam Noord-Limburg. Zo proberen ze samen, u de juiste en passende zorg te bieden.

 

Heeft u klachten die te maken hebben met uw bekkenbodem, dan kan uw probleem in deze groep specialisten besproken worden. Zij geven dan gezamenlijk een advies over wat voor u de beste behandeling kan zijn.

Scroll voor meer informatie