Sportgeneeskunde

Contact Sportgeneeskunde

(0478) 52 27 74

sportgeneeskunde@viecuri.nl

Vul het contactformulier in.

Vul het aanvraagformulier in.

Vul het aanvraagformulier in.

Sportgeneeskunde -hordeloper

Sportmedisch Onderzoek

Sportmedische keuring

In onderstaande tabel kunt u aflezen uit welke onderdelen de verschillende sportmedische keuringen bestaan.

Voor licentiekeuringen van de MON, KNMV en KNAF dient u eerst een licentieaanvraag via de bond te doen en de medische formulieren mee te nemen naar uw afspraak.

Sportmedische onderzoeken

In onderstaande tabel kunt u aflezen uit welke onderdelen de verschillende sportmedische onderzoeken bestaan.

 

Bloedonderzoek

GSMO: Hb, hematocriet, glucose, totaal cholesterol, HDL cholesterol

USMO: Hb, hematocriet, glucose, totaal cholesterol, HDL cholesterol, nierfunctie, leverfunctie, ferritine

 

Persoon die fietstest uitvoert

Scroll voor meer informatie