Contactgegevens

Vragen aan de SEH

(077) 320 58 10 

 

Spoedpost Noord-Limburg

0900 88 18


Levensbedreigende situaties

112

Het brein

G.H.H. (Lieve) Knarren

internist acute geneeskunde

Aandachtsgebieden

Alle internisten behandelen algemeen internistische ziekten.

Daarnaast is mijn aandachtsgebied acute interne geneeskunde:

  • Supervisie van de opvang, diagnostiek en behandeling van patiënten op de Spoedeisende Hulp met een internistisch probleem
  • Supervisie van consulten en medebehandeling van patiënten die opgenomen zijn voor andere specialismen en waarbij de internist om hulp gevraagd wordt voor een deel van de diagnostiek en behandeling
  • Supervisie van de patiënten opgenomen voor de internist op de Acute Opname afdeling

  

Opleiding

  • Opleiding tot internist acute geneeskunde in regio Nijmegen (Radboudumc, CWZ, Rijnstate).
  • Algemene deel opleiding interne geneeskunde in Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Radboudumc.

 

Specialist sinds

2018 

 

In VieCuri sinds

2018 

 

Werkzaam op locaties

Venlo

 

Talen

Nederlands, Engels en Limburgs dialect 

 

Onderzoek en publicaties

  • Mutations in NOX3 as Genetic Cause of Familial Agranulocytosis during Thyrostatic Treatment of Graves’ Disease. Plantinga TS, Arts P, Knarren GH, Mulder AH, Wakelkamp IM, Hoischen A, Hermus AR, Joosten LA, Netea MG, Smit JW, Netea-Maier RT. Clin Pharmacol Ther. 2017 Dec;102(6):1017-1024
  • Monografie opioïden: http://toxicologie.org/monografie/opioiden, 2015 ‘Diagnostiek: indicatie bloedgasanalyse voor verifiëren oxygenatie en beoordelen ventilatie’. Richtlijn Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis. NIV. Status: concept, 7 november 2016
  • Update acute boekje: bijdrage aan hoofdstuk ’Opvang instabiele patiënt’, ‘Pijn op de borst’ en ‘Acute dyspnoe’, Nederlandse Internisten vereniging, 2017

 

Andere activiteiten

Bestuurslid websitecommissie Dutch Acute Medicine (DAM)

Lid netwerk Acute Zorg Limburg

ABCDE trainingen  

 

Biografie

Mijn vakgebied is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig.

Als internist-acute geneeskunde werk ik samen met SEH-artsen, SEH/AOA-verpleging, andere specialismen en specialisten in opleiding. Als team probeer je te doen wat op dat moment het beste is voor de patiënt en dat maakt dit een geweldig uitdagend vakgebied om in te mogen werken.  

Lieve Knarren
Scroll voor meer informatie