Spoedeisende hulp (SEH)
Contactgegevens

Vragen aan de SEH

(077) 320 58 10 

 

Spoedpost Noord-Limburg

0900 88 18


Levensbedreigende situaties

112

Spoedpost - geboortecentrum voorgevel

Gang van zaken

Op onze afdeling ontvangen en behandelen we dagelijks veel patiënten. Soms komt u binnen met de ambulance, soms via uw eigen huisarts of de (huis)arts van de Spoedpost.

 

Triage

Uiteraard proberen wij alle patiënten snel te helpen. Maar er zijn momenten dat het erg druk is. Om iedere patiënt toch die zorg te verlenen die op dat moment nodig is, is een kleurensysteem ontwikkeld om vast te stellen welke patiënt het meest spoedeisend is. Wij noemen dit het “Triage systeem”.

Patiënten die een ernstig ongeval hebben gehad, hebben natuurlijk eerder hulp nodig dan iemand met bijvoorbeeld een gebroken vinger.

 

De Triageverpleegkundige

De triageverpleegkundige maakt een inschatting hoe spoedeisend de behandeling van uw klacht is. Door te vragen naar uw klachten, zonodig verder onderzoek te doen en op basis van vooraf vastgestelde normen stelt de triageverpleegkundige de ernst van uw klacht of letsel met de daarbij behorende wachttijd vast. Om dit zichtbaar te maken geeft de triageverpleegkundige dit aan met een kleur en bespreekt dit met u.

 

Triage kleuren

  •  Rood = acuut. De behandeling wordt direct gestart.
  •  Oranje = zeer spoedeisend. De behandeling wordt binnen 10 minuten gestart.
  •  Geel = spoedeisend. De behandeling wordt indien mogelijk binnen 1 uur gestart.
  •  Groen = standaard. De behandeling wordt indien mogelijk binnen 2 uur gestart.
  •  Blauw = niet spoedeisend. Het is verantwoord als u langer moet wachten. Indien mogelijk wordt de behandeling binnen 4 uur gestart.

 

Kinderen worden op de Spoedeisende Hulp via hetzelfde systeem ingedeeld als volwassenen. Hebben een volwassene en een kind dezelfde kleurcode dan wordt het kind als eerste geholpen.

 

Het tijdstip van behandeling is niet alleen afhankelijk van de kleur die u toegewezen heeft gekregen, maar ook van het specialisme dat voor uw klacht noodzakelijk is en het beschikbaar zijn van behandelruimte.

 

Verdere gang van zaken

U wordt binnen gevraagd door een verpleegkundige of doktersassistente. Deze zal in opdracht van de arts, afhankelijk van uw klacht, een aantal onderzoeken doen zoals bloed prikken, ecg (hartfilm) maken, longfoto maken, bloeddruk, pols en temperatuur. Daarna zal hij/zij de arts waarschuwen en zal deze u zo snel mogelijk komen onderzoeken. In afwachting van de uitslag van het onderzoek  is het mogelijk dat, afhankelijk van de ernst van uw klachten, u in de familiekamer of het observatorium moet wachten. Daarna zult u of opgenomen worden of naar huis mogen met eventuele vervolgafspraak op de polikliniek.
 

Vermeld bij inschrijving of u de afgelopen twee maanden in een ander ziekenhuis heeft gelegen en/of behandeld bent . Dit in verband met een mogelijke infectie van de MRSA-bacterie of besmetting met een BRMO (Bijzonder resistent Micro Organisme). Dit kan gevaarlijk zijn voor patiënten met een verminderde weerstand.

Scroll voor meer informatie