Spoedeisende hulp (SEH)

Contactgegevens

Vragen aan de SEH

(077) 320 58 10 

 

Spoedpost Noord-Limburg

0900 88 18


Levensbedreigende situaties

112

Spoedpost - geboortecentrum voorgevel

Gang van zaken

Op onze afdeling ontvangen en behandelen we dagelijks veel patiënten. Soms komt u binnen met de ambulance, soms via uw eigen huisarts of de (huis)arts van de Spoedpost.

 

Triage

Uiteraard proberen wij alle patiënten snel te helpen. Maar er zijn momenten dat het erg druk is. Om iedere patiënt toch die zorg te verlenen die op dat moment nodig is, is een kleurensysteem ontwikkeld om vast te stellen welke patiënt het meest spoedeisend is. Wij noemen dit het “Triage systeem”.

Patiënten die een ernstig ongeval hebben gehad, hebben natuurlijk eerder hulp nodig dan iemand met bijvoorbeeld een gebroken vinger.

 

De Triageverpleegkundige

De triageverpleegkundige maakt een inschatting hoe spoedeisend de behandeling van uw klacht is. Door te vragen naar uw klachten, zonodig verder onderzoek te doen en op basis van vooraf vastgestelde normen stelt de triageverpleegkundige de ernst van uw klacht of letsel met de daarbij behorende wachttijd vast. Om dit zichtbaar te maken geeft de triageverpleegkundige dit aan met een kleur en bespreekt dit met u.

 

Triage kleuren

 • Rood = acuut. De behandeling wordt direct gestart.
 • Oranje = zeer spoedeisend. De behandeling wordt binnen 10 minuten gestart.
 • Geel = spoedeisend. De behandeling wordt indien mogelijk binnen 1 uur gestart.
 • Groen = standaard. De behandeling wordt indien mogelijk binnen 2 uur gestart.
 • Blauw = niet spoedeisend. Het is verantwoord als u langer moet wachten. Indien mogelijk wordt de behandeling binnen 4 uur gestart.

 

Kinderen worden op de Spoedeisende Hulp via hetzelfde systeem ingedeeld als volwassenen. Hebben een volwassene en een kind dezelfde kleurcode dan wordt het kind als eerste geholpen.

 

Het tijdstip van behandeling is niet alleen afhankelijk van de kleur die u toegewezen heeft gekregen, maar ook van het specialisme dat voor uw klacht noodzakelijk is en het beschikbaar zijn van behandelruimte.

 

Verdere gang van zaken

U wordt binnen gevraagd door een verpleegkundige of doktersassistente. Deze zal in opdracht van de arts, afhankelijk van uw klacht, een aantal onderzoeken doen zoals bloed prikken, ecg (hartfilm) maken, longfoto maken, bloeddruk, pols en temperatuur. Daarna zal hij/zij de arts waarschuwen en zal deze u zo snel mogelijk komen onderzoeken. In afwachting van de uitslag van het onderzoek  is het mogelijk dat, afhankelijk van de ernst van uw klachten, u in de familiekamer of het observatorium moet wachten. Daarna zult u of opgenomen worden of naar huis mogen met eventuele vervolgafspraak op de polikliniek.
 

Vermeld bij inschrijving of u de afgelopen twee maanden in een ander ziekenhuis heeft gelegen en/of behandeld bent . Dit in verband met een mogelijke infectie van de MRSA-bacterie of besmetting met een BRMO (Bijzonder resistent Micro Organisme). Dit kan gevaarlijk zijn voor patiënten met een verminderde weerstand.

 

Screening voor kwetsbare ouderen

Bij iedere patiënt van 70 jaar of ouder, wordt er bij binnenkomst op de SEH door de verpleegkundige een aantal vragen gesteld over het lichamelijk en mentaal functioneren. Indien blijkt dat er een hoger risico is op moeizaam herstel, wordt hier rekening mee gehouden tijdens de behandeling op de SEH. Op deze manier kunnen we voor ouderen die de SEH bezoeken de best passende zorg leveren.

 

Consult ouderengeneeskunde (geriatrie)
Als de patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis met een hoger risico op moeizaam herstel, dan kan het zijn dat er naast de gebruikelijke zorg een consult oudergeneeskunde wordt aangevraagd om de patiënt te ondersteunen tijdens de opname.

 

Terugbelservice na uw SEH-bezoek
Als de patiënt naar huis gaat na het bezoek aan de SEH en er is een hoger risico op moeizaam herstel, dan proberen we de patiënt de volgende dag te bellen om te horen hoe het met de patiënt gaat. Op deze manier kunnen we eventuele vragen beantwoorden. Daarnaast stellen we de huisarts op de hoogte, zodat hij/zij de patiënt extra kan ondersteunen.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
 • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

 • VieCuri Venlo
 • VieCuri Venray
 • PanSana in Panningen
 • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
 • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer