Palliatieve zorg
Contact
Locatie VieCuri Venlo

Transmuraal Palliatief Team

Het Transmuraal Palliatief Team Noord-Limburg is een groep professionals, gespecialiseerd is in de zorg voor palliatieve patiënten (en hun naasten) in en buiten het ziekenhuis.

 

Bij dit team kunnen zorgverleners als verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, medisch specialisten of specialisten ouderengeneeskunde terecht met vragen over een patiënt in de palliatieve fase.

Scroll voor meer informatie