Palliatieve zorg
Contact
Locatie VieCuri Venlo

Hulp inschakelen van het Palliatief Team

Uitgangspunt voor het Palliatief Team is uw vraag en behoefte en die van uw naasten.
Bij dit team kunt u terecht met vragen over de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook met zorgen en vragen op het gebied van de psychosociale en spirituele hulpverlening. Het kan hierbij gaan om levensvragen, maar ook om concrete, praktische vragen zoals 'hoe help ik mijn kinderen om te gaan met mijn ziekte'.


Consultvraag

Het Palliatief Team kan door uw hulpverlener in consult worden gevraagd. De consultvraag komt in eerste instantie terecht bij de palliatief verpleegkundige: het vaste gezicht binnen het team. Samen met de palliatief verpleegkundige wordt geïnventariseerd wat de actuele problemen zijn en eventuele wensen voor de toekomst.


De regie is hierbij in handen van de patiënt: wat vindt die van de kwaliteit van leven en wat is ervoor nodig om daar invulling aan te geven. Tijdens dit gesprek kunnen ook onderwerpen als de dood en de angst voor het einde en zorgen die er nog zijn aan bod. Ook vragen als wanneer behandeling zinloos of zelfs schadelijk is worden gesteld. Het welzijn en comfort van de patiënt is het belangrijkste.

 

Op basis van dit gesprek wordt overleg gevoerd met het multidisciplinair team en een advies geformuleerd en teruggekoppeld naar uw arts.

Scroll voor meer informatie