Oogheelkunde
Contact Oogheelkunde

Afsprakenlijn 24/7

0900 81 86 (lokaal tarief)

Locatie Venlo

routenummer 9

(077) 320 55 55

 

Locatie Venray

routenummer 95

(0478) 52 22 22

Polikliniek Venlo

Technisch Oogheelkundig Assistent

De Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) heeft een eerstelijnsfunctie en verricht ondersteunende taken onder eindverantwoording van een oogarts. De TOA verricht zelfstandig oogheelkundig onderzoek.

 

Bij oogheelkundig onderzoek kunt u denken aan:

  • gezichtsveldonderzoek (perimetrie)
  • vaststellen van de oogaslengte (biometrie)
  • refractie-onderzoek (zowel objectief met de autorefractormeter, als subjectief met de phoropter)
  • oogdrukmeting (tonometrie)

 

De voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot oogchirurgie (staaroperaties) worden door de TOA uitgevoerd. De TOA assisteert de oogarts bij kleine ingrepen. Ook het aanmeten van een bril of contactlenzen voor het corrigeren van een refractie-afwijking behoort tot de taken van de TOA.

 

TOA in VieCuri

  • Mw. L. van den Bekerom
  • Mw. J. Dorssers
  • Mw. Gobbels
  • Mw. Govaers
  • Mw. K. Smeets
Scroll voor meer informatie