Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
Contact

Locatie Venlo

routenummer 64

(077) 320 57 44

Patiënt bij balie polikliniek

Zonder angst naar de MKA-specialist

Angst voor de tandarts en tandheelkundige behandeling komt veel voor, zowel bij kinderen als ook bij volwassenen.

 

Onze medewerkers zijn getraind op het begeleiden van personen, die met angst onze polikliniek bezoeken. Zij zorgen er voor dat u zich niet machteloos voelt en dat uw probleen serieus genomen wordt. Hierdoor kan het merendeel van onze bezoekers onder locale (plaatselijke) verdoving geholpen worden en  met tevredenheid terugkijken op de behandeling. Uiteraard helpen we personen die toch heel angstig blijven desnoods onder algehele anesthesie(narcose).

 

Een tandheelkundige behandeling onder narcose wordt vooral toegepast bij kinderen en mensen met een beperking of handicap. De patiënt wordt via een prikje en een infuus zover in slaap gebracht dat zijn/haar angst verdwijnt en hij/zij vrijwel niets merkt van de behandeling. De behandeling wordt verricht door de MKA-specialist ondersteund door een ok-team. Aan het ondergaan van een behandeling onder narcose zijn meer risico's verbonden dan aan een behandeling onder locale verdoving.

 

Heeft u angst voor de MKA-specialist? Geef het aan bij onze MKA-specialist of de (spreekuur)assistente!

Scroll voor meer informatie