Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
Contact

Locatie Venlo

routenummer 64

(077) 320 57 44

Patiënt bij balie polikliniek

Reconstructieve chirurgie

Bij Reconstructieve (kaak)Chirurgie is het vakgebied dat zich toelegt op het herstellen (reconstrueren) van het gezicht, de kaken en de kauwfunctie. 

Wij behandelen aangeboren of verworven deformaties (misvormingen) van het aangezichtsskelet.

Scroll voor meer informatie