Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
Contact

Locatie Venlo

routenummer 64

(077) 320 57 44

Patiënt bij balie polikliniek

Hollen, rennen en veel lol

Op de afdeling Kaakchirurgie heerst een ontspannen sfeer. En dat terwijl de afdeling elke dag te maken krijgt met spoedgevallen en het daardoor soms letterlijk hollen is. “De drukte die op de afdeling heerst, brengen we niet over op de patiënt,” zegt Pascal van der Leur, één van drie kaakchirurgen. We nemen alle tijd en rust voor een patiënt. Dat wordt als zeer prettig ervaren.”

 

Naast Pascal zijn ook Arndt Guntermann en Hamid-Reza Sarajian kaakchirurg op de afdeling. De afdeling wordt ondersteund door twaalf assistentes. “We hebben een goed team”, vindt Arndt. “Ik ben trots op onze assistentes. Ze hebben speciale opleidingen gevolgd om bijvoorbeeld röntgenfoto’s te mogen maken of een patiënt lokaal te mogen verdoven. Naast hard werken, lachen we ook wat af.” Ook buiten werktijd ziet het team elkaar. “We drinken geregeld een borreltje met z’n drieën of met de hele afdeling”, vertelt Pascal. “De afdeling heeft veel met elkaar gemeen, daar moet je tussen passen. We zoeken ook bewust mensen die flexibel zijn en wat voor elkaar over hebben.”

 

Service

De reguliere patiëntenzorg vindt plaats tussen 8.30 uur en 18.00 uur. Tussendoor komen er zeer geregeld spoedmeldingen binnen op de afdeling. Arndt: “Vaak belt de tandarts van een patiënt om hem door te sturen. We proberen de patiënt ook direct te helpen, zonder wachttijd. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Deze service willen we onze patiënten blijven aanbieden. Vanuit de Tandartsen Kringen krijgen we ook vaak te horen hoe fijn het is dat patiënten direct terecht kunnen. Ik denk dat ons team en de goede samenwerking tussen arts en assistent daar een belangrijke bijdrage aan levert.”

 

Samenwerking

Ook de samenwerking met andere afdelingen is prima. “We werken veel samen met de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Pathologie en Dermatologie”, vertelt Arndt. Ook bij de Spoedeisende Hulp worden we regelmatig geroepen voor een consult. Tussen de verschillende afdelingen heerst een prima sfeer en goede uitwisseling van informatie. Aan persoonlijk contact hecht ik veel waarde. Een telefoontje is immers snel gepleegd. Ook Pascal ervaart de onderling samenwerking op de afdeling, maar ook daarbuiten, als heel prettig. “Ik heb veel lol in mijn werk. De laatste jaren moeten we veel meer als team werken. Vanuit de Vereniging van Kaakchirurgie is het namelijk verplicht dat je casussen met elkaar bespreekt om zo de kwaliteit verder te verhogen. Daardoor zie je elkaar veel vaker dan vroeger. De lijntjes zijn korter.”

 

Letterlijk

De kaakchirurgen krijgen geregeld te horen dat een patiënt een bezoek prettig vond. “Dat prettig moet je natuurlijk niet te letterlijk nemen”, verduidelijkt Arndt. “Niemand gaat graag naar de kaakchirurg toe. Het gaat om persoonlijke aandacht. We begrijpen de spanning, nemen dat serieus en leggen goed uit wat we gaan doen. Daardoor is de ervaring die een patiënt heeft goed.” Tijd speelt dan ook niet echt een rol op de afdeling. Arndt: “We besteden zoveel tijd als nodig is aan een patiënt. Binnen de planning houden we hier ook rekening mee. We bouwen een buffer in. Daardoor kan het zijn dat we in de avonduren de administratieve afhandeling moeten doen of moeten vergaderen. Maar dat nemen we voor lief. We besteden onze tijd overdag zoveel mogelijk aan de patiënt.”

 

Bijzonder

De meeste patiënten zijn overigens maar voor korte duur op de afdeling. “Maar de ervaring leert dat een grote aantal jonge patiënten die bij ons voor kleine ingrepen komen en voor de eerste keer met VieCuri in contact komen, ook later in hun hele leven aan ons ziekenhuis verbonden blijven. Dat is erg bijzonder”, vindt Arndt. Pascal vult aan: “Wat ons ook bijzonder maakt is dat wij zowel arts als tandarts zijn. Wij werken op het raakvlak van de Geneeskunde en de Tandheelkunde en zijn daardoor
in staat bepaalde vraagstellingen vanuit verschillende oogpunten te beoordelen”.

 

Impressie op de afdeling

 

Afdeling Kaakchirurgie:

1. Arndt Guntermann legt met behulp van een plastic schedel
de fractuur uit aan een patiënt.
2. Dian Lenen (links) en Jacqueline Linders ontvangen patiënten
aan de balie.
3. Dian Lenen maakt een röntgenfoto van de boven- en onderkaak.
4. Arndt Guntermann (links) bespreekt de CT scan met een patiënt.
5. Hamid-Reza Sarajijan behandelt een patiënt.
6. Sanne Spunda (links) en Steffie Janzen treffen voorbereidingen zodat
alles klaar staat voor de arts en de patiënt binnengeroepen kan worden.

Scroll voor meer informatie