Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
Contact

Locatie Venlo

routenummer 64

(077) 320 57 44

Patiënt bij balie polikliniek

De polikliniek

Afspraak maken

Wanneer u een verwijzing heeft gekregen van uw tandarts, huisarts of specialist kunt u bij voorkeur telefonisch een afspraak maken met een MKA-specialist op onze polikliniek. Bij het maken van de afspraak zal de assistente u vragen naar uw medische gegevens, medicijngebruik en controleert zij of u mogelijk drager bent van MRSA (ziekenhuisbacterie).

 

Naar de polikliniek MKA

Als u een afspraak heeft bij de MKA-specialist, dan komt u op de polikliniek.

Bij aankomst op de polikliniek doorloopt u de volgende stappen:

 

1. U meldt zich bij de spreekuurassistente en neemt hierna plaats in de wachtruimte.

 

2. Zo nodig roept de spreekuurassistente u op voor het maken van een röntgenfoto. Voor het maken van de foto moet u meestal uw sieraden in uw hoofd- halsgebied af- of uitdoen. Na het maken van de foto mag u weer in de wachtruimte plaatsnemen.

 

3. Er kan meerdere malen ter controle naar uw geboortedatum gevraagd worden.

 

4. De spreekuurassistente roept u op voor consult of behandeling bij de MKA-specialist. De assistente ondersteunt ook de MKA-specialist bij de behandeling.

 

De diverse behandelingen door de polikliniek MKA worden gepland op basis van de benodigde tijd voor de behandeling en op basis van urgentie.

 

Lees meer over een eerste bezoek aan de polikliniek.

Scroll voor meer informatie