Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Oncologie

Kanker is een ingrijpende ziekte die een grote impact op uw leven en het leven van uw naasten kan hebben. De gevolgen van kanker zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar hebben ook invloed op uw emotionele welbevinden. Veel patiënten kampen met een verlies van vertrouwen in het lichaam en krijgen te maken emoties als boosheid, verdriet, somberheid, angst of paniek. Meestal zijn deze emotionele reacties passend bij de situatie en nemen deze vanzelf weer af. Soms blijven reacties en gevoelens naar aanleiding van de ziekte echter lang en sterk aanwezig en vormen ze een belemmering in het dagelijks leven. Psychologische zorg kan u helpen de gevolgen van kanker te verwerken. Psychologische begeleiding of behandeling op de afdeling Medische Psychologie kan plaatsvinden ongeacht de prognose van de ziekte en alle fases van het ziekteproces.

 

Voorbeelden van veelvoorkomende psychische klachten bij kanker zijn:

  • Angst voor terugkeer van de kanker, voor pijn, verlies of de dood
  • Somberheid / depressieve klachten
  • Moeite met het accepteren van of aanpassen aan de ziekte
  • Moeite met het omgaan met bijwerkingen van de behandelingen
  • Verdriet en rouw
  • Seksuele problemen
  • Spanningen in de relationele sfeer
  • Concentratie- en geheugenproblemen

 

Medisch Specialistische Oncologische Groepsrevalidatie van Adelante Zorggroep

Specifiek voor patiënten die de primaire behandelingen hebben afgerond en een goede kans hebben op herstel is er de Medisch Specialistische Oncologische Groepsrevalidatie van Adelante Zorggroep. Meer informatie vindt u op de website van Adelante Zorggroep

Scroll voor meer informatie