Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Geriatrie

Naarmate men ouder wordt is er sprake van een verhoogde kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van gezondheidsproblemen en chronische aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, cognotieve en emotionele klachten, die diwijls nauw met elkaar samenhangen.

 

De Medische Psychologie werkt intensief samen met het specialisme Geriatrie voor neuropsychologische diagnostiek en/of behandeling. Een veel voorkomende vraag is of er sprake is van dementie. Ook is er onderzoek mogelijk naar de cognitieve gevolgen van een CVA (beroerte) of bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.

Meer lezen over het specialisme Geriatrie.

 

Werkwijze

Na de verwijzing vindt altijd eerst een intakegesprek plaats waarin uw klachten in kaart worden gebracht. Op basis van de bevindingen van dit gesprek wordt besloten al dan niet over te gaan tot het verrichten van een neuropsychologisch onderzoek. Meer informatie over het doel en de opzet van een neuropsychologisch onderzoek vindt u in de folder neuropsychologisch onderzoek.

 

In de cursus 'omgaan met milde geheugenproblemen' krijgen mantelzorgers/naasten handvatten aangereikt hoe met de veranderingen van hun naaste om te gaan.

Meer lezen in de folder 'omgaan met milde geheugenproblemen.

Scroll voor meer informatie