Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Opleiding en onderzoek

VieCuri is een is één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen in Nederland. Deze zogenaamde STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg, en opleiding van specialisten. Ook de Medische Psychologie levert hieraan een bijdrage. Lees meer over Topklinische Ziekenhuizen op de website van STZ.

 

Opleiding

Medische Psychologie biedt opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Bekijk de actuele vacatures voor deze opleidingsplaatsen. Daarnaast worden stageplekken aangeboden voor studenten van de masteropleiding medische psychologie van de Universiteit van Tilburg.


Onderzoek

Medische Psychologie initieert en participeert in wetenschappelijk onderzoek. Daarbij wordt veelal samengewerkt met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en met Maastricht University.


Wanneer u als patiënt een bijdrage kunt leveren aan wetenschappelijk onderzoek, dan wordt u daarvoor persoonlijk benaderd en uitvoerig geïnformeerd. Daarna beslist u of u wel of niet wil deelnemen. Meer lezen over wetenschappelijk onderzoek in VieCuri.

Scroll voor meer informatie