Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Opname

Gang van zaken

De meeste patiënten worden acuut opgenomen via de Spoedeisende Hulp (SEH) van VieCuri. Meestal verblijft de patiënt gedurende de eerste 24 uur op de Acute Opvang Afdeling (AOA) welke direct naast de SEH gelegen is. Op basis van de bevindingen tijdens de eerste 24 uur wordt vervolgens door de dienstdoende MDL-arts op de AOA beoordeeld of verdere behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Meestal wordt de patiënt dan voor aanvullend onderzoek en behandeling overgeplaatst naar de verpleegafdeling MDL.

 

Wanneer verder onderzoek en behandeling poliklinisch voortgezet kan worden, mag de patiënt vanaf de afdeling AOA naar huis met gemaakte afspraken voor de polikliniek. Het kan ook zijn dat verdere behandeling kan plaatsvinden door de huisarts of dat verwijzing plaatsvindt naar een ander specialisme binnen het ziekenhuis. In deze gevallen vindt afstemming en snelle informatieoverdracht plaats met de betrokken hulpverleners.

 

Arts-assistent

Op de Acute Opname Afdeling (AOA) en de verpleegafdeling MDL werken arts-assistenten ('zaalartsen'). De arts-assistenten zijn al dan niet in opleiding tot internist of een ander specialisme en lopen gedurende een bepaalde periode stage op de verpleegafdeling MDL. Naast de verpleegkundigen zijn de arts-assistenten het eerste aanspreekpunt voor de opgenomen patiënten.

 

De arts-assistent werkt in nauw overleg met de dienstdoende MDL-arts. De MDL-artsen hebben afwisselend periodes van één week dienst en zijn dan verantwoordelijk voor alle opgenomen patiënten. Er wordt dagelijks tenminste éénmaal afgestemd tussen de arts-assistent en de dienstdoende MDL-arts. Op dinsdag- en vrijdagochtend vindt de 'grote visite' plaats. De dienstdoende MDL-arts is dan zelf aanwezig en er vindt dan afstemming plaats met verpleegkundigen en artsen. Tijdens de weekenden doet de dienstdoende MDL-arts zelf visite.

 

U als patiënt heeft één MDL-arts als hoofdbehandelaar. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van uw behandeling. Weet u niet welke MDL-arts uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit gerust aan de verpleegkundige of arts-assistent. Iedere MDL-arts streeft er naar om zoveel mogelijk de eigen al op de polikliniek bekende patiënten op te zoeken. Het kan vanwege het 'dienst' systeem voorkomen dat u tijdens een opname te maken heeft met een andere dan de voor u bekende MDL-arts.

 

Lees meer informatie over een opname in VieCuri.

Scroll voor meer informatie