Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Hepatitis behandelcentrum

VieCuri is gecertificeerd als een van de 40 Hepatitis behandelcentra van Nederland en voldoet daarmee aan belangrijke voorwaarden voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten met virale hepatitis (hepatitis B en Hepatitis C).

 

MDL-arts en Hepatitis verpleegkundigen

Drie van de vijf MDL-artsen, dr. R. Adang, dr. med. K. Ocran en dr. F. Wolters, behandelen patiënten met virale Hepatitis in VieCuri en zij worden daarbij ondersteund door de Hepatitis-verpleegkundigen Hans Janssen en Ellen Leijsten.

 

De drie genoemde MDL-artsen hebben zich in het bijzonder toegelegd op de behandeling van patiënten met chronische virale Hepatitis. Zij hebben kennis van diagnostiek (onder andere indicatiestelling leverbiopsie) en indicatiestelling voor behandeling van chronische virale Hepatitis en ervaring op het gebied van complicaties zowel van de ziekte als van de behandeling.

 

De twee Hepatitis-verpleegkundigen zijn ervaren MDL-verpleegkundigen met bijzondere interesse voor en ervaring met patiënten die behandeld worden voor chronische virale Hepatitis. Zij zijn beide specifiek aanvullend geschoold op dit gebied.

 

Samenwerking

Er vindt binnen VieCuri afstemming en regulier overleg plaats over de interpretatie van leverbiopten met de patholoog-anatoom in de maandelijkse MDL-pathologie bespreking. Uitslagen van de virusdiagnostiek worden zo nodig overlegd met de microbioloog binnen de minimaal vereiste periode van twee weken.

 

Daarnaast hebben de MDL-artsen goede contacten met het Erasmus MC in Rotterdam voor eventuele levertransplantaties.

 

Samenwerking Trimbos Instituut

Het Hepatitis behandelcentrum van VieCuri participeert in het door het Trimbos Instituut gelanceerde nationale 'Doorbraakproject Hepatitis C in de verslavingszorg'. Doel is om in Noord-Limburg een zorgpad te organiseren met de partners van de verslavingszorg (Vincent van Gogh Instituut) voor opsporing en behandeling van patiënten met Hepatitis C uit de verslavingszorg.

 

Contact met de Hepatitis-verpleegkundigen via (077) 320 55 55

Scroll voor meer informatie