Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Eerste polikliniekbezoek

Tijdens het eerste polikliniek bezoek worden uw klachten in kaart gebracht en op basis daarvan wordt in overleg met u aanvullend onderzoek afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan bloedafname of ander laboratoriumonderzoek, radiologisch en/of endoscopisch onderzoek. Tijdens de eventuele vervolgafspraken worden de bevindingen van het aanvullend onderzoek met u besproken en op basis daarvan wordt een behandelplan voorgesteld.

 

Arts-assistent of co-assistent

Omdat wij een erkende opleidingskliniek zijn kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt bij een arts-assistent. Dit is een volledig bevoegde arts die al dan niet in opleiding is tot specialist. De arts-assistent werkt altijd in nauw overleg met één van de MDL-artsen die eindverantwoordelijk is.

 

Bij een afspraak met de MDL-arts kan een co-assistent aanwezig zijn. Een co-assistent is een student in opleiding tot arts die binnen de vakgroep stage loopt om kennis te maken met het vakgebied MDL.

 

Lees meer over uw bezoek aan de polikliniek.

Scroll voor meer informatie