Maag-Darm-Leverziekten

Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Over Maag-, Darm- Leverziekten

De vakgroep MDL bestaat uit vijf MDL-artsen die het vakgebied in de volle breedte uitoefenen. De vakgroep beschouwt, naast (endoscopische) innovatie, multidisciplinaire samenwerking en het geven van onderwijs aan arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen, het leveren van optimale basis MDL zorg tot een belangrijke doelstelling.

 

We streven voortdurend naar korte wachttijden voor de polikliniek en endoscopisch onderzoek, goede kwaliteit van de zorg en snelle terugkoppeling van bevindingen en advies aan verwijzers (meestal de huisarts). Wanneer operatieve behandeling aan slokdarm, maag, of slokdarm noodzakelijk geacht wordt, verwijzen wij naar ziekenhuizen waar veel ervaring aanwezig is met dit type behandeling.

 

Speerpunten VieCuri

De vakgroep MDL onderschrijft de drie ziekenhuisbrede speerpunten, acute zorg, zorg voor de oudere patiënt en oncologie (zorg voor mensen met kanker).

 

Het merendeel van de klinische opnames van MDL-patiënten verloopt acuut via de afdeling Spoed Eisende Hulp. Er is een 24 uurs dienst ingericht voor acute endoscopische interventies.

 

Een groot deel van de patiëntenpopulatie van de afdeling MDL-ziekten is ouder dan 70 jaar. Wij streven naar optimale zorg voor de oudere patiënt door een intensieve samenwerking met ander specialismen, in het bijzonder met de afdeling klinische geriatrie, psychiatrie, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen en diëtetiek.

 

In VieCuri zijn verschillende oncologische zorgpaden uitgewerkt. Binnen het specialisme MDL-ziekten zijn er zorgpaden voor slokdarmkanker, maagkanker, darmkanker en alvleesklierklanker/galwegkanker. Binnen deze zorgpaden zijn er goede contacten met de chirurgen van het Atrium MC Heerlen, Orbis Sittard en het Academisch ziekenhuis Maastricht, het MUMC.

 

Multidiscipliniar overleg oncologie

Ook kent de vakgroep MDL een intensieve samenwerking met andere betrokken specialismen binnen VieCuri in de zorgstraat voor patiënten met darmkanker en heeft een intensieve gestructureerde samenwerking met andere oncologisch gespecialiseerde ziekenhuizen. Wij nemen deel aan het multidiscipliniar overleg oncologie.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer