Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Darmkanker

In VieCuri wordt ongeveer 200 keer per jaar de diagnose darmkanker gesteld. Patiënten bij wie tijdens de coloscopie dikke darmkanker wordt vastgesteld worden verder onderzocht in de zorgstraat dikke darmkanker oftewel zorgstraat colorectaalcarcinoom.

 

Dit is een speciaal snel onderzoekstraject dat ontstaan is door een intensieve samenwerking tussen chirurgen, radiologen, MDL-artsen, anesthesisten, geriaters, diëtisten, verpleegkundig consulent coloncare en vele enthousiaste verpleegkundigen.

 

Dit traject heeft geleid tot een halvering van de tijd tussen diagnose en de start van de behandeling en tot een belangrijke daling van het aantal ziekenhuisbezoeken. Inmiddels is er in VieCuri veel ervaring met dikke darmkanker, zowel bij de MDL-artsen als bij de chirurgen.

 

Onderzoeksdag

Meestal binnen één echter uiterlijk binnen twee weken na de endoscopische diagnose wordt een onderzoeksdag gepland op locatie Venray van VieCuri. Tijdens deze dag wordt alle noodzakelijke aanvullende onderzoeken uitgevoerd om het ziektestadium vast te stellen.

 

Er vindt een CT scan van de buik, in sommige gevallen een CT van de dikke darm, een röntgenfoto van de borstkas en alleen in geval van een endeldarmtumor ook een MRI van de endeldarm plaats. Patiënten komen bij een anesthesist om het operatierisico in te schatten en eventuele noodzakelijke maatregelen in een zo vroeg mogelijk stadium te nemen. Een stomaverpleegkundige geeft uitleg over de mogelijkheid en consequenties van een eventueel stoma.

 

Verder wordt een inschatting gemaakt van de voedingstoestand en zo nodig geeft een diëtist een voedingsadvies. Patiënten die ouder zijn dan 70 doen een cognitieve test om te onderzoeken of ondersteuning door een klinisch geriater behulpzaam kan zijn.

 

De patiënten worden tijdens deze dag begeleid door een verpleegkundige en aanwezigheid van een of meerdere familieleden wordt gestimuleerd.

 

Uitslag

Aan het einde van de diagnostische dag worden de patiënten in aanwezigheid van hun familie en begeleidend verpleegkundige door een MDL-arts of medisch oncoloog op de hoogte gebracht van de uitslagen van de belangrijkste onderzoeken die hebben plaats gevonden.

 

Ook krijgt de patiënt een afspraak bij de oncologisch chirurg die altijd binnen een week plaatsvindt en een voorlopige operatiedatum. Patiënten met een endeldarmtumor krijgen nog geen voorlopige operatiedatum omdat in dat geval meestal een operatieve behandeling vooraf gegaan wordt door behandeling met chemo-en radiotherapie.

 

Tijdens het eerstvolgende multidisciplinaire overleg oncologie dat wekelijks plaats vindt, worden alle gegevens in aanwezigheid van MDL-arts, oncologisch chirurg, medisch oncoloog, radioloog, radiotherapeut en patholoog besproken en het definitieve behandelplan vastgesteld.

 

MediMapp

Uw MediMapp is een digitale omgeving waarin u de afspraken van uw zorgtraject in het ziekenhuis kunt vinden, samen met alle relevante informatie over uw ziekte en behandeling(en). 

Meer lezen over MediMapp.

Scroll voor meer informatie