Maag-Darm-Leverziekten

Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

1 januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit door elke deelnemer een ontlastingtest te laten opsturen. Bloed in de ontlasting kan een teken zijn van darmkanker.

 

Als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groter. Met het bevolkingsonderzoek wordt verwacht op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker te voorkomen. In onze regio draagt Bevolkingsonderzoek Zuid zorg voor de screening.

 

Lees meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 

Kwaliteit bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoek dat wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben vereist een hoge kwaliteit van uitvoering. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen, worden landelijke kwaliteitseisen gesteld aan de professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing uitvoeren.

 

Ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek wordt gewerkt met een systeem van toelating. Alleen coloscopiecentra die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen komen in aanmerking voor contractering.

 

VieCuri voldoet aan alle toelatingseisen en is gecertificeerd als coloscopiecentrum voor onze regio. De endoscopisten moeten zich individueel laten certificeren om te kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. In VieCuri zijn alle MDL-artsen en Verpleegkundig Endoscopisten gecertificeerd endoscopisten.

 

MDL-arts R.P.R. Adang is benoemd tot één van de 5 Regionaal Coördinerend MDL-artsen (RCMDL) in Nederland. Hij zal de coloscopiecentra in de regio Zuid gaan toetsen op de toelatingseisen en zal kwaliteitsverbetering stimuleren.

 

VieCuri coloscopiecentrum

Als na de ontlastingtest verder onderzoek nodig is, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek voor een coloscopie (inwendig darmonderzoek). Door een coloscopie kan de arts vaststellen of u darmkanker heeft, of een voorstadium van de ziekte.

 

Na het intakegesprek wordt in het coloscopiecentrum een coloscopie uitgevoerd. De uitslag wordt direct mondeling meegedeeld. Bij een negatieve coloscopie krijgt betrokkene na tien jaar weer een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Bij een positieve coloscopie vindt nadere diagnostiek (onderzoek) plaats. Het vervolgbeleid kan bestaan uit een behandeling. Ook is het mogelijk dat de deelnemer in surveillance gaat. Dit betekent dat u regelmatig op de polikliniek op controle komt. Wanneer de deelnemer na surveillance weer kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, geeft het coloscopiecentrum dit door aan de screeningsorganisatie.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer