Logopedie
Contact Logopedie

Locatie Venlo

routenummer 56

045 528 34 00

(077) 320 69 60Patiënt bij balie polikliniek

Logopedie in VieCuri

De logopedist komt u voornamelijk tegen op de afdeling Revalidatiegeneeskunde, maar ook op de verpleegafdelingen en op de polikliniek.

 

Revalidatiegeneeskunde

In de Poliklinische Revalidatie behandelt de logopedist met name de volgende stoornissen:

  • Communicatiestoornissen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte, trauma of tumor
  • Afasie, moeite met een gesprek voeren, lezen en schrijven
  • Dysartrie, een spraakstoornis waardoor u bijvoorbeeld moeite heeft met articuleren
  • Slikproblemen

 

Verpleegafdelingen

De logopedist komt op alle verpleegafdelingen en met name op de Stroke-unit van de afdeling neurologie en op de Intensive Care. 

 

Op de Stroke-unit verblijven mensen die een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt. Hier werkt de logopedist samen met een team van neurologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en zorgtrajectbegeleiders. De logopedist behandelt bij afasie, slikproblemen en dysartrie.

 

Op de Intensive Care begeleidt de logopedist patiënten die problemen hebben met slikken of spreken. Soms is er een tracheacanule of wordt er (deels) beademd. Dit maakt de behandeling complex en geeft de logopedist adviezen aan verpleegkundigen en artsen.

 

De logopedist komt ook op alle andere verpleegafdelingen waar advies of behandeling gewenst is. Bijvoorbeeld op de afdeling Longgeneeskunde wanneer er sprake is van een longontsteking na verslikken of op de afdeling Chirurgie bij kanker in het hoofd- halsgebied.

 

Stem en slikstoornis spreekuur

Op verwijzing van de KNO-artsen verricht de logopedist verdiepend stemonderzoek. Verdere stembehandelingen zullen zo nodig bij een logopedist bij u in de buurt plaatsvinden.

 

Bij stemklachten, zoals bijvoorbeeld een globusgevoel (brok in de keel), behandelen wij de aangedane spieren in en rond het gebied van het strottenhoofd (bijvoorbeeld door rekken, masseren of stretchen). Dit wordt 'laryngeale facilitatie' genoemd.

Scroll voor meer informatie