Contact Klinische Fysica

Secretariaat Klinische Fysica

bereikbaar maandag t/m vrijdag

8.30 - 17.00 uur

(077) 320 55 30

Een afbeelding van het coronavirus

Wat is klinisch fysische kennis en waarvoor is deze nodig

Medisch fysische kennis betreft onder andere natuurkundige verschijnselen zoals:

  • elektromagnetisme (elektriciteit en magnetisme),

  • licht en optica (laser, ultraviolet en infrarood),

  • ioniserende straling (Röntgen en radioactieve stoffen),

  • geluid en ultrageluid (echografie), druk en temperatuur.

 

De klinisch fysicus radiologie en nucleaire geneeskunde is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit in de diagnostiek en de kwaliteit van behandelingen waarbij radioactieve stoffen worden gebruikt. Hij/zij voert kwaliteitscontroles uit, helpt mee bij de aanschaf en het gebruik van medische apparatuur en radioactieve stoffen, doet wetenschappelijk onderzoek, stelt veiligheidsvoorschriften op, geeft scholing aan zorgprofessionals en draagt zorg voor implementatie van innovaties.

 

Bijna alle medische apparatuur waarmee een diagnose gesteld wordt of waarmee therapie gegeven wordt, is gebaseerd op natuurkundige principes. De klinisch fysicus heeft tot taak de inzet, effectiviteit en veiligheid van de aanwezige medisch technologische infrastructuur te optimaliseren en te borgen.

 

Nauwe betrokkenheid bij de introductie, het onderhoud en de vervangingscyclus van de medisch-technologische infrastructuur maakt deel uit van het takenpakket van klinisch fysicus.

 

U kunt hier een filmpje bekijken voor meer informatie

 

Scroll voor meer informatie