Kindergeneeskunde

Contact Kindergeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 32

(077) 320 57 30

 

Locatie Venray

routenummer 70

(077) 320 57 30

(077) 320 58 30

 

Alleen op locatie Venlo

routenummer 32

Downsyndroom

Het Downsyndroom team (DS-team) is een multidisciplinair team, dat bestaat uit een kinderarts, revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, KNO-arts, audioloog, logopedist, oogarts, orthoptist en een consulent van MEE Noord en Midden-Limburg.


De deskundigen van het DS-team hebben veel ervaring opgedaan met de behandeling en begeleiding van kinderen met het Down Syndroom en hun ouders. Zij geven voorlichting en doen onderzoek en controles bij kinderen (van 1 tot 18 jaar) met het Downsyndroom.

 

Vaak nog worden problemen bij kinderen met het Downsyndroom niet als zodanig herkend, maar ten onrechte aan het Downsyndroom zelf toegeschreven. Om dit te voorkomen bestaat binnen VieCuri het Downsyndroom Team Noord-Limburg (DS-team). Zij zijn een puur adviserend team voor kinderen met het Downsyndroom. 
 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van het team is dat zij niet de behandeling van uw kind overnemen. Het team geeft de ouders en de behandelend artsen en therapeuten aanbevelingen en adviezen voor vervolgonderzoek en behandeling. De specialisten zijn bekend met het Downsyndroom en hebben ook het onderscheidend vermogen welke zaken wel en niet toe te schrijven zijn aan het Downsyndroom. Zij geven voorlichting, doen onderzoek en controles. Het uiteindelijke gezamenlijke advies krijgt u op papier toegestuurd.

 

Doordat uw kind binnen VieCuri alle onderzoeken kan laten doen, kan er ook een geïntegreerd en een door alle specialisten op elkaar afgestemd behandelplan worden opgezet. Daardoor sluit alles goed op elkaar aan en wordt de kwaliteit gewaarborgd. Er wordt voorkomen dat zonder reden zaken toegeschreven worden aan het Downsyndroom.

 

Telefonisch bereikbaar

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met Polikliniek Kindergeneeskunde (077) 320 57 30

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken