Kindergeneeskunde
Contact Kindergeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 32

(077) 320 57 30

 

Locatie Venray

routenummer 70

(077) 320 57 30

(077) 320 58 30

 

Alleen op locatie Venlo

routenummer 32

Zorgverlener en patiënt Kinderafdeling

Psychologische behandeling

In een aantal gevallen is het op basis van het onderzoek voldoende duidelijk waar de klachten mee samenhangen. Als vervolg op het onderzoek zijn voorlichting en advisering soms voldoende. In andere gevallen wordt een behandeling voorgesteld.

 
De behandeling kan bestaan uit:

  • ouderbegeleiding, waarbij de ouders of verzorgers leren omgaan met de specifieke klachten en onderliggende moeilijkheden van het kind
  • psychologische behandeling van het kind gericht op gedragsverandering, verwerking, of leren omgaan met ziekte

 

Informatieverstrekking

De psychologen en alle andere medewerkers van de afdeling hebben een beroepsgeheim. Informatie, voor zover van belang voor de hulpverlening, wordt gerapporteerd aan uw medisch specialist (verwijzer), uw huisarts en andere direct bij uw behandeling betrokken medewerkers van het ziekenhuis.


Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming. Zonder toestemming mag de psychologische rapportage niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Scroll voor meer informatie