Kindergeneeskunde
Contact Kindergeneeskunde

Locatie Venlo

routenummer 32

(077) 320 57 30

 

Locatie Venray

routenummer 70

(077) 320 57 30

(077) 320 58 30

 

Alleen op locatie Venlo

routenummer 32

Zorgverlener en patiënt Kinderafdeling

Downsyndroomteam

Het DS-team is een multidisciplinair team, dat bestaat uit een kinderarts, revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, KNO-arts, audioloog, logopedist, oogarts, orthoptist en een consulent van MEE Noord en Midden-Limburg. MEE is een organisatie die er is voor iedereen met een beperking die behoefte heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning.
 

Het DS-team houdt één keer per maand op donderdagmiddag spreekuur. Op deze middag wordt uw kind achtereenvolgens door verschillende disciplines van het DS-team gezien, waarbij elke deskundige ongeveer twintig minuten nodig heeft voor een onderzoek.

 

De specialisten die uw kind onderzoeken:

  •  logopedist
  •  orthopedist
  •  kinderarts
  •  fysiotherapeut en revalidatiearts
  •  MEE

 

Uiteraard bent u bij de onderzoeken aanwezig en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen. Vaak wordt er voorafgaand ook onderzoek gedaan door andere disciplines die op deze middag niet uitgevoerd kunnen worden. Wel worden deze uitslagen tijdens de gezamenlijke bespreking doorgenomen.

 

De gezamenlijke bespreking van alle teamleden volgt na afloop. Uw kind krijgt aan de hand van de bevindingen een individueel behandelplan. Het behandelplan met de bevindingen en adviezen wordt binnen zes weken schriftelijk gerapporteerd aan u, de huisarts en de behandelaars. De leden van het team adviseren maar nemen de behandeling in principe niet over, tenzij dit gebeurt op verzoek van de behandelend specialist of therapeut.

Scroll voor meer informatie